I forbindelse med oppdaterte anbefalinger fra regjeringen har vi også endret våre retningslinjer i forbindelse med visninger.

Retningslinjer for befaring
1. Megler må avklare med selger om vedkommende er i karantene eller har symptomer på korona. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før vedkommende er smittefri.
2. Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og det bør holdes minimum 1 meters avstand.
3. Håndvask eller desinfeksjon foretas før og etter befaring.

Retningslinjer for visning
1. Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte.
2. Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning – vi bruker smil i stedet.
3. Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene.
4. Hold minst 1 meters avstand til andre på visning.
5. Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring.
6. Ikke berør noe unødvendig i fellesarealer som fellesoppganger eller felles inngangsparti i sameie, borettslag og andre bygg med innvendige fellesarealer. Vent utenfor bygningen dersom du ikke kommer inn på vising umiddelbart.
7. Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe, antibac e.l. ved inngangsdør.
8. Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes.
9. Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering.
10. Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foretar megler en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen.
11. Bruk av prospekt i papir bør unngås hvis det ikke kan skje uten smitterisiko.
12. Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.

Kilde: Eiendom Norge

Vi har fortløpende visninger på våre boliger, se mer her

Velkommen til visning med oss i Meglergaarden!

 

Til Boligtips og råd