Moss har et stabilt og godt boligmarked, men januar gir selgere en ekstra god mulighet til å utnytte markedet. Erfaringsmessig kommer litt færre boliger for salg i januar, og det gir mindre konkurranse om oppmerksomheten og gjerne flere interesserte på visningene, sier daglig leder Tommy Skovly i Meglergaarden. Vurderer du å bytte bolig i det nye året, kan det lønne seg å starte forberedelsene nå. Ta gjerne kontakt med oss for å få gode råd og en konkret vurdering av markedet og salgsmulighetene, sier Tommy Skovly. Han regner med at boligmarkedet i Moss kommer til å holde seg godt både i neste år og årene fremover. Det er stor interesse for boliger i Moss og interessen vil bare øke etter hvert som dobbeltspor og andre tiltak gjør trafikksituasjonen bedre. Moss har svært gode bokvaliteter for unge, barnefamilier og veletablerte. Plasseringen med kort vei både til Oslo og Sverige er ekstra attraktiv. Det totale boligmarkedet i Moss vokser. Det Mange nye boligprosjekter i Moss som blir ferdig neste år og i 2019. Meglergaarden følger nøye markedet for både nye og brukte boliger. De fleste som kjøper en nye bolig skal også selge en brukt. Vi venter at boligmarked og priser skal holde seg godt, men samtidig kan også Moss bli berørt av smitteeffekten fra Oslo-området som har en helt annen boligsituasjon, sier Tommy Skovly.

 
 
 
 
Til Boligtips og råd