Røyking kan redusere boligprisen. Hvis du skal selge boligen din kan det lønne seg å vaske grundig og eventuelt pusse opp, slik at det ikke lenger lukter røyk I boligen, sier byggmester og takstmann Kim-Andre Opalka Pettersen

Før du skal selge boligen og før første visning bør du grundig få fjernet all røyklukt og pusset over slitte overflater. Det kan lønne seg å male i nøytrale farger og få leiligheten til å se ren og frisk ut.

Det er viktig å gjøre finishen ferdig. Det gir et dårlig innrykk hvis det fremdeles mangler lister eller boligen ser uferdig ut. Slikt kan være bagateller, men det kan være med på å trekke ned verdien under en visning.

Det er avgjørende å utbedre feil og mangler, spesielt med det elektriske anlegget, røropplegg og sluk. Det er viktig med god lufting på bad og god tekniske standard I våtrommene.

Hvis du vet om betydelige feil og mangler, så få det frem og gjør utbedringer før du skal selge boligen. Den tekniske tilstanden til boligen er viktig for verdien. Selvgjort er ikke nødvendigvis velgjort, hvis vitale tekniske løsninger ikke holder autorisert standard.

Det er lurt å rett feil, men samtidig kan det være vanskelig å få igjen pengene for vesentlige oppgraderinger av kjøkken og bad, sier byggmester og takstmann Kim-Andre Opalka Pettersen. Det er viktig at huset og uteområdene ser ryddig og ordentlig ut. Du trenger ingen prydhave, men det gir dårlig inntrykk hvis uteområdene ser ustelte ut.

Til Boligtips og råd