«og tidlig, tidlig er det på sommer’n,

men rop på høsten, så kommer’n!»

Det er fremdelsen penger å spare på å gjøre reparasjoner og utbedringer av huset før vinteren, slik at huset står klart til å møte høsten og vinteren. Det er både god økonomi og svært praktisk å gjennomføre f.eks. utskifting av vinduer sommerstid. Det blir billigere og ulempen for dem som bor der blir mindre enn når det er kaldt og fuktig, sier byggmester Sven Svenberg.

Alle typer større vedlikehold, utskiftninger og rehabiliteringer blir enklere og billigere i sommerhalvåret og når det er godt vær. Det gjelder både takreparasjoner, skifte kledning utvendig og bytte ut dører og vinduer. For en byggmester blir kostnadene til rigging, tildekning og drift mye større når været er kaldt og fuktig. I Sommerhalvåret er det eklest, selv om værmeldingen også da til en viss grad vil påvirke fremdriften.

Skal du ha gjort større arbeider er det viktig å avdekke behovet så tidlig som mulig om våren og kjapt forberede arbeider som bør gjøre om sommeren eller tidlig på høsten. Byggmesterne har ofte en travel tid om sommeren og det kan være opptil både fem og seks ukers leveringstid på enkelte elementer. Det er viktig å komme tidlig i gang med bestillinger, sier Sven Svenberg.

I Moss har vi også merket en klar trend i også å bevare gammelt. Når huseiere skal rehabilitere ønsker de ofte å beholde mye av det gamle samtidig som det tilføres noe nytt og moderne. Start planleggingen i god tid, så blir det enklere å finne løsninger hvor det er mulig å kombinere nytt og gammel, sier Sven Sveberg.

 

Gå til: Boliger for salg i Moss   Nybygg og boligprosjekter i Moss

Til Boligtips og råd