Boligprisene steg med 0,4 prosent i september 2020.

– Boligprisene stiger videre og det selges fremdeles et rekordhøyt antall bruktboliger i Norge, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Den kraftige økningen i bruktboligsalget skyldes trolig at folk vrir forbruket sitt mot bolig og at mange nå også fremskynder planlagte boligkjøp. Dette er ikke unaturlig siden det nå er begrensninger på annet type konsum, samt at korona-tiltakene kan vil bli svært langvarige, sier han.

– Det er svært positivt at utviklingen i bruktboligmarkedet nå også smitter over i nyboligmarkedet. Det trengs, da det er et akkumulert underskudd på tilbudssiden i boligmarkedet og det spesielt på Østlandet. Økte boliginvesteringer og økt boligbygging vil være bra både for norsk økonomi og boligmarkedet som sådan, sier Lauridsen.

Stadig større omsetning

I september ble det solgt 11.133 boliger i Norge, noe som er 16,8 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 77.390 boliger i Norge, noe som er 5 prosent flere enn på samme tid i 2019.

I september ble det lagt ut 10.745 boliger til salgs i Norge, noe som er 3,8 prosent flere enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 81.562 boliger til salgs, noe som er 2,2 prosent færre enn på samme tid i fjor.

– Det er solgt rekordmange boliger sist måned i likhet med månedene etter at de strengest korona-tiltakene ble opphevet. I september øker også antall nye boliger på markedet. Den avtagende trenden i antall nye boliger på markedet de siste månedene er nå brutt, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 48 dager å selge en bolig i september 2020.

– Salgstiden er stabil og på et noe høyere nivå enn de foregående årene. En stabil salgstid vitner om et sunt boligmarked, sier Lauridsen.

La boliglånsforskriften ligge

– Boligprisutviklingen er sterk i de flest områder i Norge. Det er nå viktig at alle offentlige og private aktører i boligmarkedet bidrar til boligdugnaden og får opp reguleringstakten og boligbyggingen.

– Finanstilsynets ferske forslag til ytterligere kredittrasjonering gjennom boliglånforskriften er derfor feil medisin. Det vil svekke både boliginvesteringene og vanlige lønnsmottakere sin mulighet til å bli boligeiere.

– Boliglånsforskriften er allerede stram nok som den er og den bør ikke strammes inn ytterligere. Det underliggende problemet er ikke høy gjeld, men strukturelle problemer på tilbudssiden i boligmarkedet. Det er tiltakene må settes inn. Ytterligere kredittrasjonering er ikke svaret, avslutter Lauridsen.

Aktiviteten fortsetter

– Nok en måned, nok en prisoppgang, sier en ikke overrasket Andreas Thoring. – Aktiviteten fortsetter for fullt. Omløpshastigheten er høy og vi har mange glade både kjøpere og selgere som benytter koronatiden til å investere i økt bokvalitet, sier han.

Skal du selge? Ta kontakt så starter vi prosessen. Se våre meglere her. På jakt etter bolig? Se vårt utvalg av brukte og nye boliger her.

Kilde: Eiendom NorgeFINN og Eiendomsverdi AS

Til Aktuelt