Det er populært å flytte til Moss. Ifølge Statistisk Sentralbyrå flyttet nesten 2.000 personer til byen i fjor. Det utgjør omtrent seks prosent av befolkningen på vel 32.000 personer.

I årene fremover er det ventet videre sterk vekst i byen. Statistisk sentralbyrå beregner at byen vil ha 38.000 innbyggere om 20 år. Den største veksten vil trolig komme ved at personer flytter til Moss fra andre deler av landet. Det ventes derfor stor etterspørsel etter boliger i byen.

Det er i dag ca. 14.000 boliger i Moss og det bor om lag to personer i hver bolig. Hvis det blir 6.000 flere mennesker i Moss om 20 år, vil det trengs 3.000 flere boliger, så presset i boligmarkedet vil øke, avhengig av hvor mange nye boliger som blir bygget i perioden.

Veksten i Moss skyldes hovedsakelig innflytting fra det øvrige Norge. Riktignok flytter også folk ut fra Moss, og fjor var det faktisk 11 flere som flyttet ut enn som flyttet inn. Men det var unntaket de fem siste årene. På fem år har det nemlig flyttet inn over 500 personer flere enn dem som har flyttet ut.

Det ser imidlertid ikke ut til at nyfødte mossinger vil bidra særlig til veksten i byen fremover. I fjor ble det født omtrent like mange borgere som dem som gikk i graven, selv om mossinger lever relativt lenge. En mann i Moss kan forvente å bli nesten 80 år og en kvinne 82. Men det er riktignok litt lavere enn for Norge som helhet.

Langt flere tilflyttede enn «innfødte».

På lengre sikt ser det heller ikke særlig lovende ut. Når det gjelder fødselstallet i Moss . Uten tilflytting fra inn og utland, ville folketallet i Moss faktisk gå ned. Den såkalte fruktbarheten i Moss er litt lavere enn landsgjennomsnittet og for lavt til å opprettholde folketallet. Det såkalte fruktbarhetstallet, som sier hvor mange barn kvinner mellom 15 og 49 år får, viser at mens 10 norske kvinner gjennomsnittlig får 16 barn, så får Mosse-kvinnene bare 15 barn. 10 kvinner må imidlertid få 21 barn hvis fødsler skal opprettholde befolkningen.

De siste fem årene er det flyttet 10.000 personer til Moss fra andre deler av landet. 1800 har innvandret fra utlandet. I Moss det ca. 20 prosent som har innvandret eller har innvandrerforeldre. Det er litt høyere enn landsgjennomsnittet. Det bor folk fra 120 nasjoner i Moss. De fleste er fra Europa og den største gruppen fra Polen.

Skal du selge bolig i Moss så er det Meglergaarden som kjenner markedet best, og vet hvordan du får best pris for din bolig. Kontakt en eiendomsmegler hos oss for mer informasjon.

Gå til: Boliger for salg i Moss   Nybygg og boligprosjekter i Moss

Til Hva vet du om Moss og omegn?