Prisstatistikken til Eiendom Norge viser at boligprisene øker i områder med gode pendlemuligheter til Oslo. Dette gjelder også for Moss og omegn.

Utviklingen i 2017 var relativt svak i mange områder, men statistikken viser stigning i 2018. Områder rundt Oslo og på Østlandet med pendleavstand til Oslo, har hatt den sterkeste veksten det siste året. Den sterke veksten skyldes trolig at de høye prisene i Oslo frister folk til å se seg om etter ny bolig andre steder sentralt på Østlandet.

Boligprisene i Østfold steg 0,8 prosent første kvartal 2018 i forhold til kvartalet før. Moss og omegn er blant de områdene I Østfold hvor prisveksten har vært sterkest. Prisene steg 0,5 prosent første kvartal. De siste 12 månedene har prisene steget så mye som 7,3 prosent. 

Vi i Meglergården er godt fornøyd med at prisstatistikken nå kommer hvert kvartal og ikke hver måned som tidligere. For boligselgere og boligkjøpere har det liten verdi å følge svært kortsiktige prissvingninger. Vi meglere som følger våre områder daglig, kjenner utvikling godt og kan gi våre kunder de beste rådene. Hjemmet ditt er ikke noe du bytter ut hvert år.

Til Prisutvikling