Moss vokser utenfra. Moss vil være den Østfold-byen som vokser raskest de neste 25 år. I 2012 var det vel 30.000 innbyggere i Moss. I 2040, altså om nær 25 år, vil antall Mossinger trolig passere 40.000, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prognoser er alltid usikre. En befolkning på rundt 40.000 er mest sannsynlig, men avhengig av hvilke forutsetninger som gjøres, blir laveste anslag vel 35.000 og høysete anslag over 45.000 innbyggere

De aller fleste som bor i Moss kommune bor i tettsteder, men bare en liten andel bor i spredt bebygde strøk innenfor Moss kommune.

Like mange i vuggen som i graven

Moss har vokst i ulik takt siden 1950-årene, men typisk er det at det er innflyttere som får Moss til å vokse. Folk liker seg svært godt i Moss. Det er betydelig flere som flytter til Moss enn dem som flytter ut av Moss. Men for å si det litt spøkefullt, folk koser seg i Moss, men de koser seg ikke så mye at det blir mange barn av det. Hvert år er det omtrent like mange som havner i vuggen som i graven.

Hvert år er det omtrent ti ganger så mange innflyttere til Moss i forhold til dem som «produseres» av Mossingene selv.  De fleste innflytterne kommer fra andre steder i Norge, men Moss har etter hvert rundt 10 prosent innvandrere fra andre land.

Nesten 10 prosent av Mossingene flytter på seg hvert år, men de flytter først og fremst til andre steder i Moss, og færre av dem flytter ut av kommunen.

Opp- og nedturer i 70 år

Veksten i Moss har variert de siste 70 årene. I 1950-årene var det en betydelig vekst i Moss, og den gang var ble landet gjenoppbygget med «mer sex enn koffert», siden fødsler bidro mer enn innflytting. Den sterkeste befolkningsveksten var i 1960-årene og da bidro innflytterne dobbel så mye som spebarna. I 1970-årene sank antall fødsler og flere flyttet ut enn dem som flyttet inn, slik at folketallet i Moss gikk ned. Også i 1980-årene sank befolkningen, slik at da 1990-årene begynte var det ikke flere Mossinger enn det som det hadde vært 20 år før.

Fra 1990 og til i dag har det vært en betydelig vekst i Moss, men det skyldes innflytting og ikke nyfødte, den samme tendensen ventes de neste 25 år, hvis ikke aktiviteten i Moss endres.

Mossinger selger til Mossinger

Konklusjonen er at folk trives veldig godt i Moss. Befolkningen øker og boligprisene stiger, selv om de fremdeles er på et rimeligere nivå enn i Oslo-området. Men også i Moss kan prisutviklingen eller i landet påvirke prisene fremover, men folk trives og en stor del av boligene selges fra Mossinger til Mossinger samtidig som et betydelig antall nye boliger bli lagt ut for salg.

Skal du selge bolig i Moss så er det Meglergaarden som kjenner markedet best, og vet hvordan du får best pris for din bolig. Kontakt en eiendomsmegler hos oss for mer informasjon.

Gå til: Boliger for salg i Moss   Nybygg og boligprosjekter i Moss

Til Boligtips og råd