Moderat prisstigning nå i vår. Boligprisene steg 0,7 prosent i mars og samtidig er det «vårflom» av boliger på markedet med 30 prosent flere boliger for salg enn året før, viser boligstatistikken til Eiendom Norge. Påsken har stor innvirkning på boligmarkedet, og siden det er sen påske i år, vil det påvirke boligstatistikken både i mars og april.

Eiendom Norge tror at prisene vil stige omtrent tre prosent i 2019, og at prisendringene så langt tyder på at prognosen vil holde.  De regner med at den moderate prisstigningen i 2018 vil fortsette utover i 2019. Tradisjonelt flater boligmarkedet noe ut etter påske. Boligmarkedet er i balanse og fungerer godt, er deres konklusjon.

Nominelt steg prisene 0,7 prosent i mars, men justert for at prisene pleiere å stige i mars, blir den sesongkorrigerte stigningen 0,3 prosent for landet som helhet. Månedsstatistikken har ikke tall for Moss, men i midten av april kommer kvartalsstatistikken som gir detaljer om utviklingen i Moss.

Mange solgte boliger

Mange boliger ble solgt i mars og salget lå 18 prosent høyere enn i mars i fjor. Samtidig ble det lagt ut for salg over 30 prosent flere boliger enn året før. «Vårflommen» av boliger i mars skyldes blant annet at påsken er sen i går. Men i tillegg til «påskeeffekten» er det svært mange både kjøpere og selgere på boligmarkedet.

Påsken er ofte et «vannskille» i boligmarkedet. Mange ønsker å selge boligen sin før påske, så sen påske gjør at «vårflommen» kommer allerede i mars. Boligkjøperne har mange boliger å velge mellom og salget går godt. Gjennomsnittlig lå salgsprisen 1,3 prosent høyere enn prisantydningen.

Det tok i mars i år litt lenger tid å selge boligene enn året før og tidligere år. For landet som helhet tok det 52 dager å selge en bolig. Det er tre dager lengre enn året før, men raskere enn i januar og februar. Det tar lengre tid nå enn tidligere år. Raskest gikk det i Oslo hvor boligene gjennomsnittlig ble solgt nesten dobbelt så raskt, bare 24 dager.

Boligene som ble solgt i mars var gjennomsnittlig 3,2 prosent dyrere enn for et år siden.

Skal du selge bolig i Moss så er det Meglergaarden som kjenner markedet best, og vet hvordan du får best pris for din bolig. Kontakt en eiendomsmegler hos oss for mer informasjon.

Gå til: Boliger for salg i Moss   Nybygg og boligprosjekter i Moss

Til Prisutvikling