Mange boligsalg og stabile priser. Boligprisene økte 0,7 prisen i mai. Korrigert for sesongvariasjoner var prisøkningen 0,5 prosent, viser boligstatistikken til Eiendom Norge. Boligprisene er litt under to prosent høyere enn for et år siden.

Aktiviteten på boligmarkedet er rekordstor. I mai ble det solgt nesten 8 prosent flere boliger enn i mai 2018, og det ble lagt ut hele 12 prosent flere boliger for salg enn året før. Hittil i år er det solgt nesten 7 prosent flere boliger enn i 2018, som var et rekordår for boligsalg i Norge.

Eiendom Norge konkluderer med at det er stor aktivitet, men samtidig en stabil prisutvikling og et sundt og velfungerende marked. Boligmarkedet er i god balanse, og det skaper forutsigbarhet for både boligkjøpere og boligselgere.

Det er ventet at den store aktiviteten holder seg ut juni. Høysesongen for boligomsetning er gjerne frem til feriesesongen.

I mai er det ikke detaljerte boligtall for Moss, men høy aktivitet og stabile priser gjelder også vårt lokale marked, sier Andreas Thoring i Meglergaarden. Det er stor omsetning, og det kommer inne mange salgsoppdrag. I Meglergaarden tror vi ikke at ferietiden vil dempe aktiviteten. Både boligselgere og boligkjøpere vil utnytte sommertiden. I de senere årene har det vært mange boligsalg også om sommeren, selv om høysesongen alltid er fra våren og utover. Det er ikke lengere så store sesongvariasjoner som det var tidligere i vårt område.

Selv om den generelle tendensen er stor aktivitet og stabile priser, er det store lokale variasjoner. Beliggenhet er en svært viktig faktor for boligprisen. Utsikt, solforhold og boligstrøk betyr mye. Etter hvert er vi blitt flinke til å anslå boligverdien og boliger selges som regel rundt prisantydning, selv om ekstra god beliggenhet kan skape budrunder som driver prisen ekstra.

Skal du selge eller kjøpe bolig, så ta kontakt med oss om konkrete prosjekter for vi har lang erfaring og godt kjennskap til lokalforholdene i Moss og omegn, sier Andreas Thoring.

-Vi merker at Moss og omegn er et populært område å bo i. Det er nærhet til naturen og samtidig sentralt og gode kommunikasjoner. Plasseringen mellom Oslo og Svinesund er etterspurt, og samtidig er prisene rimeligere for en bedre bostandard enn det du får i Oslo og omegn, sier Andreas Thoring.

Skal du selge bolig i Moss så er det Meglergaarden som kjenner markedet best, og vet hvordan du får best pris for din bolig. Kontakt en eiendomsmegler hos oss for mer informasjon.

Gå til: Boliger for salg i Moss   Nybygg og boligprosjekter i Moss

Til Prisutvikling