Når må du måke taket? Snøen har lavet ned flere steder i landet den siste tiden. Forsikringsselskapene advarer mot svært store snømengder på Østlandet som nå utgjør en fare for hus- og hyttetak. Det kan fort bli dyrt og vente for lenge. Det er eiers ansvar å rydde vekk snøen i tide. Lar du den tunge og våte snøen blir liggende på taket for lange, kan du i verste fall kan du få redusert erstatning fra forsikringsselskapet.

Sjekk når du bør måke

SINTEF Byggforsk har i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) utarbeidet retningslinjer for når du bør vurdere å måke taket. Ut fra når huset ditt er bygd, kan man gi noen tommelfingerregler:
1949–1969: Kritisk snølast for lette takkonstruksjoner er 150 kg/m2 (se tabell under for snødybde), mens tunge tak tåler noe mer. 1970–1979: Kritisk snølast er rundt 150 kg/m2 Etter 1979: Man kan anta at kritisk snølast på tak tilsvarer de snølastene på mark som er angitt i NS 3479 (Norsk Standard) for hver kommune, dvs. vanligvis 150-350 kg/m2. Dette finner du også i Byggforskserien 471.041 Snølast på tak. Dimensjonerende laster.

Maksimal snødybde på tak før måking må iverksettes:

 Snøtype og egenvekt Kritisk snølast  Kritisk snølast  Kritisk snølast
150 kg/m2  250 kg/m2  350 kg/m2
Gammel snø (300 kg/m3) 0,5 m  0.8 m  1,2 m
Våt snø (400 kg/m3) 0,4 m  0.6
Til Boligtips og råd