Det er lettere å kjøpe bolig nå enn for 10 år siden. Boliger har steget jevnt i pris, men det har også inntekter og finansieringsmuligheter. Mens en person med gjennomsnittsinntekt bare kunne kjøpe 10 prosent av boligene på markedet i 2008, er nå 30 prosent av boligene innen rekkevidde, viser en rapport fra Eiendom-Norge.

Det er store geografiske forskjeller. En person med gjennomsnittsinntekt kan i 2019 kjøpe 30 prosent av boligene når vi ser på hele landet, men under 3 prosent av boligene i Oslo og Bærum og 40 prosent om boligene i områdene rundt Moss.

For familier med gjennomsnittsinntekt er situasjonen tilsvarende. En familie med to vanlige inntekter og to barn har gode muligheter for å kjøpe seg en familieleilighet på 100 kvadratmeter de fleste steder i landet, unntatt Oslo. I områdene rundt Moss og store deler av Østlandsområdet kan en vanlig familie kjøpe rundt 40 prosent av leilighetene på 100 kvadratmeter, men i Oslo er bare 3 prosent eller færre av leilighetene innen rekkevidde. I Asker og Bærum og de andre større byene i landet er 20-30 prosent av slike boliger innen rekkevidde.

Store variasjoner i Oslo

Innen Oslo er det store variasjoner. I enkelte bydeler er det ingen familieboliger å få kjøpt for familier med vanlige inntekter, mens 30 prosent av boligene er innen rekkevidde i noen andre bydeler.

I undersøkelsen til Eiendom Norge er boligprisene sammenlignet med gjennomsnittlig inntekt for enkeltpersoner og vanlige familier med to barn. Det er tatt hensyn til at en familie trenger større plass enn enslige. I tillegg til lønnsutviklingen er det tatt hensyn til renten og bankenes utlånspolitikk.

Boliger billigst i 2015

Undersøkelsen er laget for å si noe om hvor dyre boliger er i forhold til folkes mulighet til å kjøpe dem. Når boligprisen sees i forhold til inntektsutviklingen, rentenivået og finansieringsmulighetene etter finanskrisen, ble det vesentlig lettere å kjøpe bolig fra 2007 til 2011, mens den har vært relativt stabil siden. I forhold til muligheten for å finansiere boligkjøp var boliger relativt billigst i 2015.

Slike undersøkelser gir ikke hele bildet og dekker ikke alle variasjoner, og sier heller ikke noe om hvordan utviklingen går videre. Hensikten med undersøkelsen er å illustrere som enslige og familier med vanlig inntekt har mulighet for å kjøpe seg bolig.

Skal du selge bolig i Moss så er det Meglergaarden som kjenner markedet best, og vet hvordan du får best pris for din bolig. Kontakt en eiendomsmegler hos oss for mer informasjon.

Gå til: Boliger for salg i Moss   Nybygg og boligprosjekter i Moss

Til Prisutvikling