Kraftig vekst i Moss de neste 25 år. Statistisk Sentralbyrå har laget prognoser for befolkningsveksten i Norge fra nå og frem til 2040. I hele landet vil befolkningen øke 21 prosent, og folketallet i Østfold vil øke litt over landsgjennomsnittet. Den største befolkningsvekten er ventet å komme i Oslo med ca. 32 prosent og Akershus 29 prosent. Men Moss ligger ikke langt etter med en vekst på mellom 26-27 prosent. Det er også ventet betydelig vekst i kommunene rundt Moss.

Som alle spådommer om fremtiden er tallene usikre, og beheftet med mange forutsetninger. Men konklusjonen er klar, Moss og omegn blir et stadig mer attraktivt boområde, som stadig flere søker seg til, sier Tommy Skovly I Meglergaarden. Meglergaarden har som eiendomsmegler spesialisert seg på Moss og omegn, og vi kan gi de beste rådene til dem som ønsker å selge bolig eller etablere et nytt hjem i området vårt. Nå er det selgers marked, og stor interesser for boliger i vårt områdene. Selv om boligprisene flater noe ut, er det fortsatt prisøkning i vårt område., sier Skovly. Priser, kommunikasjoner og natur gir Moss og omegn en stor fordel fremfor Oslo-området.

Skal du selge bolig i Moss så er det Meglergaarden som kjenner markedet best, og vet hvordan du får best pris for din bolig. Kontakt en eiendomsmegler hos oss for mer informasjon.

Gå til: Boliger for salg i Moss   Nybygg og boligprosjekter i Moss

Til Prisutvikling