Befolkningsveksten i Moss kan øke enda mer enn ventet hvis Moss får sitt dobbeltspor mens dobbeltsporet lenger sør i Østfold blir forsinket. Dagens prognoser fra Statistisk sentralbyrå viser at Moss skal vokse nesten 30 prosent de neste 25 årene Men veksten kan bli enda sterkere hvis jernbaneutbyggingen blir forsinket, sier Tommy Skovly, daglig leder i Meglergaarden.

Utbygging av gode kommunikasjoner i Moss er veldig viktig. Jeg forstår godt hvorfor alle i Moss er opptatt av å forbedre trafikk-flyten. Moss ligger ideelt til mellom Oslo og svenskegrensen. Trafikkpresset blir stadig sterkere og gode kommunikasjoner må prioriteres høyt, sier Tommy Skovly.

Hvis politikerne aksepterer å utsette byggingen av dobbeltsporet videre sør for Moss, må vi vente at presset i Moss øker ytterligere. Det vil bety at Moss blir et enda mer attraktivt sted og bo. Derfor må trafikken for oss i Moss settes enda høyere på prioriteringslisten, sier Tommy Skovly.

Innbyggerne i Moss tok et viktig initiativ da de sørget for at jernbanen kom til byen i 1878. Nå gjelder det å være like fremtidsrettet som mossingene var den gangen, sier Tommy Skovly.

Skal du selge bolig i Moss så er det Meglergaarden som kjenner markedet best, og vet hvordan du får best pris for din bolig. Kontakt en eiendomsmegler hos oss for mer informasjon.

Gå til: Boliger for salg i Moss   Nybygg og boligprosjekter i Moss

Til Boligtips og råd