Fra 1. januar ble det 50 prosent flere innbyggere i Moss, da «Gamle Moss» ble slått sammen med Rygge. Den nye Moss kommunen har nå ca. 49.000 innbyggere ifølge Dagsavisen.

Den nye kommunen økte antall eneboliger 70 prosent og antall leiligheter ca. prosent. Det er nå vel 9.000 eneboliger og 6.500 leiligheter i «Nye Moss kommune».

Foreløpig har ikke Statistisk sentralbyrå laget befolknings prognoser for det nye kommunekartet etter årsskiftet, men hvis vi slår sammen tallene for «Gamle Moss» og Rygge kommune, vil den nye kommunen få ca. 54.000 innbyggere i 2030 og 57.000 innbyggere i 2040.

Hvis den sammenslåtte kommunen utvikler seg som de «gamle» kommunene gjorde, vil det fødes omtrent like mange som det dør hvert år, og netto innflytting er relativt liten. Tallene for flytting kan imidlertid bli litt annerledes siden flytting mellom de gamle kommunene nå bare blir flytting innen den nye kommunen og ikke blir registrert som innflytting eller utflytting.

Skal du selge bolig i Moss så er det Meglergaarden som kjenner markedet best, og vet hvordan du får best pris for din bolig. Kontakt en eiendomsmegler hos oss for mer informasjon.

Gå til: Boliger for salg i Moss   Nybygg og boligprosjekter i Moss

Til Hva vet du om Moss og omegn?