Vestby , Berg

Bygg drømmebolig i landlige omgivelser. Eneboligtomter uten byggeklausul på Berg.

1 950 000

 • Prisantydning:

  1 950 000,-

 • Totalpris:

  2 000 122

 • Type:

  Boligtomt

 • Eierform:

  Selveier

 • Gårdsnummer:

  59

 • Bruksnummer:

  28

 • Finnkode:

  211705752

 • Sist endret:

  23.09.2021 11:37

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 95%

  eier sin egen bolig

 • 5%

  av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

 • 75%

  har bolig på over 120 kvm

 • 48%

  av boligene er eldre enn 20 år

 • 39%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Megler

Meglergaarden AS
Storgaten 8
1531 Moss
Orgnr. 987 708 204
Megler: Eiendomsmegler MNEF Christian Müller
Epost: muller@meglergaarden.no
Mobil: 97 96 09 47
Megler: Eiendomsmegler MNEF Vilde Johnsen
Epost: johnsen@meglergaarden.no
Mobil: 99 12 60 50

Beskrivelse

Fem stykk eneboligtomter uten byggeklausul under fradeling.
Her kan du oppfylle din boligdrøm, i landlige omgivelser med nærhet til sentrum, skole-/ barnehage og strender.
Hver tomt leveres som naturtomt og blir på ca. 700 kvm. Selger etablerer vei, vann/avløp og strøm til tomtegrense. Der kommunen krever innbetaling til kommunaltveifond for å gi igangsettelsestillatelse vil denne avgiften være inkludert i tomteprisen.
Vestby kommune har vaslet 11.03.21 om ny oppstart på reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Erikstadveien, langs Berg og Pepperstad.

Beliggenhet

På Berg, nær Vestby sentrum, etableres nå et nytt familievennlig boligområde, perfekt for de som ønsker seg enebolig med hage og nærhet til natur, sjø og strand.  Her ligger alt til rette for at familien skal trives i moderne og tidsriktige eneboliger med rolig beliggenhet og kort vei til skole, barnehager og tjenestetilbud. 
Natur, sjøluft og skog preger området rundt Berg Boliglandsby og inviterer til rekreasjon og flotte naturopplevelser.  Vestby er en vekstkommune med lang kystlinje på østsiden av Oslofjorden, og fra Berg er det enkelt å komme seg til nydelige strender og badeplasser. Her er det bare å velge og vrake mellom idylliske bukter og skjulte perler. En stranddag ved Hvitsten eller Emmerstadbukta ligger en kort sykkeltur unna!  Det er heller ikke langt til Son med sine hyggelige spisesteder og sommeridyll. 
Det er enkelt å komme seg til handels- og næringsområder dersom det er behov for en handlerunde.
Vestby sentrum med Vestby Storsenter ligger 4 km unna og har de fasiliteter du kunne trenge i hverdagen med rikt utvalg butikker og restauranter, lege, bank, bibliotek, vinmonopol med mer. Vestby kan også by på Europas største lekeland for barna, samt Oslo Fashion Outlet med rikt utvalg klesbutikker, cafeer og restauranter for handleglade voksne. 
Kommunikasjon
Med kort vei til E6 og Vestby stasjon egner området seg også for pendlere som vil kombinere jobb i østlandsregionen med feriefølelse hjemme.  Skolebuss henter i området.  Bussholdeplass i umiddelbar nærhet.  Det er igangsatt regulering av ny gangvei fra Berg til Pepperstad.
 
Flytt rett inn i en moderne, tidsriktig og energieffektiv enebolig - som du kanskje har tegnet selv?

Regulering

I henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser kan det oppføres bygninger i to etasjer med tilhørende uthus og garasjer i en etasje. Gesimshøyde skal være max 6 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Takvinkel skal være max 35 grader. Mønehøde skal ikke overstige 9 meter målt tilsvarende. Max tomteutnyttelse (TU) = 25% etter byggeforskriftene (garasje inklusive). Det skal på den enkelte tomt avsettes areal til minimum to parkeringsplasser pr. boligenhet. Støyskjerming mot Erikstadveien skal utformes enhetlig, tilpasset terreng og landskap. Støyskjerm skal byggemeldes i tilknytning til byggemelding for annen bebyggelse og etableres ferdig før brukstillatelse til boligformål utstedes. For ytterlig informasjon se reguleringsplan vedlagt salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger.
Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til muller@meglergaarden.no eller SMS: 97 96 09 47 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse / oppgjør

Tomtene fradeles når det er inngått avtale om kjøp av tre tomter. Oppgjør for tomten innbetales til meglers klientkonto når det foreligger matrikkelbrev, registrert hos statens kartverk og tomtene har fått tildelt gårds- og bruks nummer. Samt at selger har fremført vann, avløp og strøm i tomtegrense.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven.
Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Berg Boliglandsby
Gnr. 59, bnr. 15 i Vestby kommune.

Eier

Berg Boliglandsby AS

Oppdragsnummer

92-21-9015

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Meglergaarden & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Verdivurdering