Moss , Sjøhagen Brygge Leiligheter D15

Sjøhagen Brygge - 3-roms selveierleilighet i 1. etg - Egen terrasse på 16 kvm - Salg av kontraktsposisjon.

4 000 000

 • Prisantydning:

  4 000 000,-

 • Totalpris:

  4 110 987

Beregnet totalkostnad: 4 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 100 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000,-)) 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 110 987,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 110 987,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Eierseksjon

 • Primærrom:

  64 m²

 • Bruksareal:

  64 m²

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  2021

 • Gårdsnummer:

  3

 • Bruksnummer:

  1902

 • Finnkode:

  192461000

 • Sist endret:

  08.04.2021 11:18

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Oppdragsnummer

20-20-0396

Eiendom

Sjøhagen Brygge Leiligheter D15
Gnr. 3 bnr. 1902 i Moss kommune

Boligtype og byggeår

Leilighet Eierseksjon, oppført i 2021
Det gjøres spesielt oppmerksom på at objektet for dette salget er salg av kontraktsposisjon. Kjøpet reguleres av kjøpsloven, og avhendingslova.

Areal

1. etasje: primærrom: 64 kvm, Bruksareal: 64 kvm

Beliggenhet

Velkommen til fredelig kystidyll på bryggekanten, 400 meter fra toget.
En beliggenhet uten sidestykke i sitt distrikt gjør dette til svært attraktive boliger med kvaliteter det er langt mellom: Vestvendt beliggenhet og fantastiske solforhold. Fabelaktig plassering rett på bryggekant. Spennende arkitektur og en strandsone som nærmest kryper inn mellom bygningskroppene. Sjøhagen Brygge gir deg en hverdag i takt med bølgeslag skjærgård, med topp moderne leiligheter i kombinasjon med en sjelden tilgjengelighet.
Idylliske Sjøhagen ligger helt inntil fylkesgrensen mot Akershus i Moss kommune mellom Moss og Son.
Her vil du bo tett på sjøen og store friområder, likevel med kort vei til sentrum. Til idylliske og maritime Son sentrum er det kun noen få kilometer og her finner du kafeer, restauranter, butikker, spahotell rammet inn av båtliv, gamle skipperhus og trange gater.
Som navnet antyder, har det en umiddelbar nærhet til sjøen. Du spaserer til badestrand på Kulpe på få minutter.
Dette er et rent friluftsområde med strand og svaberg, avgrenset av småbåthavner i hver ende. Like til nå har denne idyllen vært mosseregionens best bevarte hemmelighet - en perle bare for de innvidde.
Større shoppingmuligheter er det på Mosseporten ved den sydlige avkjøringen fra E6 til Sjøhagen eller i Moss sentrum der du har et stort kjøpesenter, samt gågate, kino, kafeer osv.
Godt og trygt er det for barna da skoleveien er relativt kort og enkel med gang- og sykkelvei helt frem til Nøkkeland skole, som har alle trinn på grunnskolenivå, samt SFO. Det finnes gode fasiliteter på skolens uteområde som kunstgressbane, ballbinge og sandvolleybane. Dette er med på å gi et fint aktivitetstilbud også etter skoletid. I tillegg er nyere Sjøhagen FUS Barnehage innenfor gangavstand.
Hverdagslige innkjøp kan du enkelt gjennomføre ved nærbutikkene KIWI og REMA1000, begge lett tilgjengelig langs adkomstveiene syd- og nordfra til Sjøhagen.

Byggemåte

Generelle opplysninger:
Boligene oppføres etter gjeldende byggeforskrift TEK 17.
Generelt leveres boligen med toleranseklasser etter NS 3420 med normalkrav for boliger.
Konstruksjon:
Bygningen utføres med bærekonstruksjon i betong og stål, plassbygd og/eller prefabrikerte elementer. Fasadene utføres hovedsakelig som pusskledning med gjennomfarget puss i ulike farger med innslag av panel/trebaserte elementer ved balkonger, skodder, mellom vinduer og i fasade ved inntrukken toppetasje. Rekkverk utformes i glass og stål med pulverlakkert overflate. -  Innvendige vegger utføres i hovedsak som stenderverk med min. 50 mm isolasjon, kledd med gipsplater. Vegger mot naboleiligheter og trapperom vil ha overflate i sparklet og malt betong. Takkonstruksjonene får isolasjon papp/folietekking på oversiden og nødvendig fall til sluk. På takflate utenfor leiligheten med takterrasse legges det sedumdekke.

Innhold

Leiligheten vil ha en størrelse på 63,6 m2 BRA.  Leiligheten kommer til å ha en entrè, to soverom, bad,  bod, åpen stue-/ kjøkkenløsning med utgang til en balkong på ca. 13 kvm.

Parkering

Det medfølger 1 biloppstillingsplass og sportsbod i felles garasje.

Oppvarming

Det leveres vannbåren gulvvarme med termostater i alle oppholdsrom (stue, kjøkken, entrè). På baderom leveres elektriske varmekabler i gulv. Det leveres stikkontakter under vinduene i soverom for eventuell ønsket montasje av panelovn i soverom (panelovner kan leveres som tilvalg).
Varme til gulvvarme og tappevann leveres fra felles energisentral i kjeller.
Lokalt fjernvarmeanlegg etableres i forbindelse med senere byggetrinn. Frem til dette er satt i drift vil el-kjele besørge produksjon av varmtvann til forbruk og oppvarming.
Fordelerskap og styringer vil bli plassert etter utbyggers vurderinger.

Tomt

Tomten på 3008m2 vil bli opparbeidet ihht utomhusplanen.

Fremdrift / forbehold

Antatt ferdigstillelse 1. kvartal 2022.

Vei/Vann/Avløp

Offentlig vei, vann og avløp til eiendommen. Privat stikkledning frem til offentlig nett.

Veibeskrivelse

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Meglergaarden. Velkommen til visning!

Servitutter

Følgende er tinglyst på eiendommen:
1916/905803-1/87  Bestemmelse om gjerde 20.12.1916 
best om sidespor
Med flere bestemmelser
Overført fra: 3002-3/1902
Gjelder denne registerenheten med flere
1961/376-1/87  Erklæring/avtale 01.02.1961 
vedr sidespor
NSBs betingelser vedtas
Overført fra: 3002-3/1902
Gjelder denne registerenheten med flere
1980/9582-1/87   ** Diverse påtegning  09.12.1980 
Kontrakten er transportert til Norske Shell AS
1996/8318-1/87  Elektriske kraftlinjer 17.10.1996 
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver ØSTFOLD ENERGIVERK AS
Overført fra: 3002-3/1902
Gjelder denne registerenheten med flere
2000/10537-1/87   ** Diverse påtegning  09.11.2000 
Nye vilkår
1996/8318-1/87  Elektriske kraftlinjer 17.10.1996 
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver ØSTFOLD ENERGIVERK AS
Overført fra: 3002-3/1902
Gjelder denne registerenheten med flere

Energimerking

Boligen er prosjektert etter dagens regler, og vil få utarbeidet energimerking før overtagelse. Megler har intet ansvar for informasjon som følger av prosjektering og endelig energiattesten. For informasjon om fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Utgifter på eiendommen

Fellesutgiftene for hver enkelt leilighet er stipulert til ca. kr. 42,-/ m2 pr. mnd. og vil dekke fellesutgifter til oppvarming, stell av grøntarealene, snømåking, vedlikehold og pliktig service av heis, trappevask, felles strøm, forsikring, kabel TV/bredbånd (grunnpakke),  renovasjon, forretningsførsel og revisjon. Eget budsjett vil være vedlegg til kontrakt og vil bli utlevert under kontraktsmøte. Fellesutgiftene vil kunne variere ut ifra hvilke leveranser sameiene rekvirerer. Fellesutgifter for parkeringsplass i garasjeanlegg tilkommer med ca. kr. 200 pr. parkeringsplass og bod pr. mnd. 
Følgende kostnader er ikke inkludert i fellesutgiftene og betales av den enkelte seksjonseier: Eiendomsskatt, vann- og kloakkavgift, innboforsikring, strømforbruk i egen seksjon og kabel-tv/bredbånd utover grunnpakke.
For denne leiligheten utgjør stipulerte fellesutgifter kr. 2.671,-.

Ligningsverdi

Ligningsverdien er foreløpig ikke fastsatt i det ligningsverdien fastsettes av Skatt Øst. Ligningsverdien vil normalt være på ca. 25-30 % av førstegangs kjøpesum. For øvrig gjøres oppmerksom på nye regler for fastsettelse av ligningsverdi der kjøper selv må sende opplysninger om adresse, areal, boligtype og byggeår til skattemyndighetene.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Kjøper er kjent med at slik ferdigattest normalt vil foreligge først en stund etter overtagelsen, og avhenger blandt annet av årstid knyttet til ferdigstillelse av utomhusområdene. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtagelsestidspunket gjennomføres overtagelsen mot midlertidig brukstillatelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Lov om hvitvasking.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse.

Oppgjør

Det forutsettes en delinnbetaling på kr. 375.000,-  ved signatur av kontrakt siden det er innbetalt 10 % av selger. Innbetales ved kontraktsinngåelse til meglers klientkonto for prosjektet. Delinnbetaling fra kjøper forutsetter at utbygger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 12. Det kan ikke tas pant i kjøpt bolig for delinnbetalingen. Hovedoppgjør (rest kjøpesum og omkostninger) skal innbetales til meglers klientkonto senest èn uke før overtagelse av eierseksjonen. Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelsen og 30 dager for øvrige avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve handelen og foreta dekningssalg av eiendommen.
1: Kontant ved kontraktsignering 10% av opprinnelig kjøpesum kr. 375.000,-
2: Betaling i forkant av overtagelse (resterende kjøpesum og omkostninger ihht. begge kjøpekontraktene: Kr. 3.651.372,-
Total innbetaling 1. og 2.: kr. 4.026.372,-
Det forutsettes at kjøper fremlegger bekreftelse på finansiering av kjøpet umiddelbart etter aksept av bud! Kjøpesummen med tillegg av alle omkostninger betales til meglers klientkonto dagen før overtagelse av eiendommen skal skje. Det gjøres oppmerksom på at megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer en plikt til å melde fra til Økokrim om evt.  mistenkelige transaksjoner.

Overtagelse

Leiligheten antas å være klar til overtagelse 1. Kvartal 2022.

Salg av kontraktsposisjon

Dette prospektet beskriver salg av kontraktsposisjon for en konkret bolig under oppføring. Ny selger overtar selgers (førstegangskjøpers) rettigheter og plikter i henhold til opprinnelig kontrakt.
Det gjøres oppmerksom på at transport av kjøpekontrakt og lovpålagte garantier kan være betinget av samtykke fra utbygger og garantist, jfr. hovedkontrakten. Det gjøres særskilt oppmerksom på at garantier etter bustadoppføringslova § 12
Ved kjøp av kontraktsposisjon må hovedkontrakten overtas med alle rettigheter og plikter, herunder betalingsvilkår og lovpålagte garantier. Opprinnelig kontrakt regulerer alle forhold knyttet til leveransen av boligen. Det forutsetter at kjøper grundig har gjennomgått den opprinnelige kjøpekontrakten, før bud inngis.
Handelen reguleres av kjøpekontrakt som inngås etter at kjøpstilbud på kontraktposisjonen er akseptert. Det tas forbehold om at utbygger aksepterer transport av opprinnelig kontrakt og at garantistiller godkjenner transport av garantien/e. Eventuelle forbehold som kjøper har tatt skal være avklart.
Dersom det er forbehold i opprinnelige kontrakten som ikke er hevet ved inngåelse av kontrakt på kontraktsposisjonen, og utbygger gjør gjeldende ett eller flere av disse med den følge at opprinnelig kontrakt bortfaller, vil også kontrakten bortfalle. Eventuelle innbetalte midler tilbakebetales tillagt den til enhver tid gjeldende rente på klientkonto.
I tilfeller hvor det oppstår mangler eller forsinkelser i forhold til opprinnelig kontrakt, eller overlevering er av en slik art at kontrakten heves, vil kjøper kunne ha krav på tilbakebetaling av vederlaget som er betalt til selger i hovedkontrakten (utbygger), men ikke kjøpesummen for kontraktsposisjonen som er betalt til videreselgeren (førstegangskjøperen).
Det vil ikke være anledning til å endre på kontraktsvilkårene i den opprinnelige kontrakt med mindre entreprenøren aksepterer å reforhandle kontraktsvilkårene.
Det gjøres oppmerksom på at transport av kjøpekontrakt og lovpålagte garantier kan være betinget av samtykke fra utbygger og garantist, jfr. hovedkontrakten. Det gjøres særskilt oppmerksom på at garantier etter bustadoppføringslova § 12 og § 47 er begrenset til opprinnelig kjøpesum iht hovedkontrakt og omfatter følgelig ikke evt. kjøpesum for kontraktsposisjonen.
Skulle noe virke uklart - kontakt megler.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: Christian Müller, Email: muller@meglergaarden.no, SMS: 97 96 09 47 eller per fax til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er inntatt på side 2 i budskjema.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet 17.09.20 og utformet i hht Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Verdivurdering