Moss , Sjøhagen Brygge Rekkehus J.1

Sjøhagen Brygge - Første rekke ned mot vannet - Enderekkehus - Unik beliggenhet du ikke får andre steder!(Kontraktspos.)

6 700 000

 • Prisantydning:

  6 700 000,-

 • Totalpris:

  6 878 487

 • Fellesutgifter:

  2 500,-

Beregnet totalkostnad: 6 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 167 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 700 000,-)) 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 178 487,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 6 878 487,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Rekkehus

 • Eierform:

  Eierseksjon

 • Primærrom:

  121 m²

 • Bruksareal:

  125 m²

 • Soverom:

  3

 • Byggeår:

  2021

 • Gårdsnummer:

  3

 • Bruksnummer:

  3002

 • Finnkode:

  193951427

 • Sist endret:

  25.11.2020 10:37

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Oppdragsnummer

20-20-0383

Eiendom

Sjøhagen Brygge Rekkehus J.1
Gnr. 3 bnr. 3002 i Moss kommune

Boligtype og byggeår

Rekkehus Eierseksjon, oppført i 2021.

Areal

Primærrom: 121 kvm, Bruksareal: 125 kvm.

Innhold

Rekkehuset vil holde en høy standard og vil inneholde:
1. Etasje: Gang, toalettrom, bod og en åpen stue-/ kjøkkenløsning.
2. Etasje: Tre soverom, bad, gang og teknisk rom.
3. Etasje: Takstue og en stor takterrasse på ca. 33 kvm.

Oppgjør

Det forutsettes en delinnbetaling på kr. 612.500,-  ved signatur av kontrakt siden det er innbetalt 10 % av selger. Innbetales ved kontraktsinngåelse til meglers klientkonto for prosjektet. Delinnbetaling fra kjøper forutsetter at utbygger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 12. Det kan ikke tas pant i kjøpt bolig for delinnbetalingen. Hovedoppgjør (rest kjøpesum og omkostninger) skal innbetales til meglers klientkonto senest èn uke før overtagelse av eierseksjonen. Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelsen og 30 dager for øvrige avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve handelen og foreta dekningssalg av eiendommen.
1: Kontant ved kontraktsignering 10% av opprinnelig kjøpesum kr. 612 500,-
2: Betaling i forkant av overtagelse (resterende kjøpesum og omkostninger ihht. begge kjøpekontraktene: Kr. 6 113 872,-
Total innbetaling 1. og 2.: kr. 6 726 372,-
Det forutsettes at kjøper fremlegger bekreftelse på finansiering av kjøpet umiddelbart etter aksept av bud! Kjøpesummen med tillegg av alle omkostninger betales til meglers klientkonto dagen før overtagelse av eiendommen skal skje. Det gjøres oppmerksom på at megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer en plikt til å melde fra til Økokrim om evt.  mistenkelige transaksjoner.

Utgifter på eiendommen

Fellesutgiftene for hver enkelt rekkehus er stipulert til ca. kr. 20,-/ m2 pr. mnd. og vil dekke fellesutgifter til oppvarming, stell av grøntarealene, snømåking, vedlikehold felles strøm, forsikring, kabel TV/bredbånd (grunnpakke), renovasjon, forretningsførsel og revisjon. Eget budsjett vil være vedlegg til kontrakt og vil bli utlevert under kontraktsmøte. Fellesutgiftene vil kunne variere ut ifra hvilke leveranser sameiene rekvirerer. Fellesutgifter for bruksrett til parkeringsplass i midlertidig og permanent parkeringsanlegg tilkommer med ca. kr. 200 pr. parkeringsplass pr. mnd.  
Følgende kostnader er ikke inkludert i fellesutgiftene, og betales av den enkelte seksjonseier: Eiendomsskatt, vann- og kloakkavgift, innboforsikring, strømforbruk i egen seksjon, og kabel TV/bredbånd utover grunnpakke.
For dette rekkehuset utgjør stipulerte fellesutgifter ca. kr. 2.500,-.

Beliggenhet

Velkommen til fredelig kystidyll på bryggekanten, 400 meter fra toget.
En beliggenhet uten sidestykke i sitt distrikt gjør dette til svært attraktive boliger med kvaliteter det er langt mellom: Vestvendt beliggenhet og fantastiske solforhold. Fabelaktig plassering rett på bryggekant. Spennende arkitektur og en strandsone som nærmest kryper inn mellom bygningskroppene. Sjøhagen Brygge gir deg en hverdag i takt med bølgeslag skjærgård, med topp moderne leiligheter i kombinasjon med en sjelden tilgjengelighet.
Idylliske Sjøhagen ligger helt inntil fylkesgrensen mot Akershus i Moss kommune mellom Moss og Son.
Her vil du bo tett på sjøen og store friområder, likevel med kort vei til sentrum. Til idylliske og maritime Son sentrum er det kun noen få kilometer og her finner du kafeer, restauranter, butikker, spahotell rammet inn av båtliv, gamle skipperhus og trange gater.
Som navnet antyder, har det en umiddelbar nærhet til sjøen. Du spaserer til badestrand på Kulpe på få minutter.
Dette er et rent friluftsområde med strand og svaberg, avgrenset av småbåthavner i hver ende. Like til nå har denne idyllen vært mosseregionens best bevarte hemmelighet - en perle bare for de innvidde.
Større shoppingmuligheter er det på Mosseporten ved den sydlige avkjøringen fra E6 til Sjøhagen eller i Moss sentrum der du har et stort kjøpesenter, samt gågate, kino, kafeer osv.
Godt og trygt er det for barna da skoleveien er relativt kort og enkel med gang- og sykkelvei helt frem til Nøkkeland skole, som har alle trinn på grunnskolenivå, samt SFO. Det finnes gode fasiliteter på skolens uteområde som kunstgressbane, ballbinge og sandvolleybane. Dette er med på å gi et fint aktivitetstilbud også etter skoletid. I tillegg er nyere Sjøhagen FUS Barnehage innenfor gangavstand.
Hverdagslige innkjøp kan du enkelt gjennomføre ved nærbutikkene KIWI og REMA1000, begge lett tilgjengelig langs adkomstveiene syd- og nordfra til Sjøhagen.

Byggemåte

Boligene oppføres etter gjeldende byggeforskrift TEK 17.
Generelt leveres boligen med toleranseklasser etter NS 3420 med normalkrav for boliger.
Konstruksjon: Fasadene utføres hovedsakelig som gjennomfarget pussfasade med inntil fem ulike farger. Trapperekkverk utformes som spilerekkverk med runde balustre av stål og håndløper og trinn av malt treverk. Innvendige vegger utføres i hovedsak som stenderverk med min. 50 mm isolasjon, kledd med gipsplater. Takkonstruksjonene får isolasjon papp/folietekking på oversiden og nødvendig fall til sluk. På skråtak leveres båndtekking av lakkert metall med snøfangere der dette er påkrevd.

Oppvarming

Oppvarming vil skje via elektriske panelovner og elektriske varmekabler i entre og bad.

Energimerking

Boligen er prosjektert etter dagens regler, og vil få utarbeidet energimerking før overtagelse. Megler har intet ansvar for informasjon som følger av prosjektering og endelig energiattesten. For informasjon om fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Parkering

Kjøpere av seksjonene vil ha midlertidig bruksrett til parkeringsplass i et carportanlegg etter tilvisning fra Selger.  I fremtiden vil seksjonene bli tildelt permanent bruksrett til parkeringsplass i parkeringsanlegg etter anvisning fra Selger.

Tomt

Tomten på 7972m2 vil bli opparbeidet ihht gjeldende reguleringsplan.

Salg av kontraktsposisjon

Dette prospektet beskriver salg av kontraktsposisjon for en konkret bolig under oppføring. Ny selger overtar selgers (førstegangskjøpers) rettigheter og plikter i henhold til opprinnelig kontrakt.
Det gjøres oppmerksom på at transport av kjøpekontrakt og lovpålagte garantier kan være betinget av samtykke fra utbygger og garantist, jfr. hovedkontrakten. Det gjøres særskilt oppmerksom på at garantier etter bustadoppføringslova § 12
Ved kjøp av kontraktsposisjon må hovedkontrakten overtas med alle rettigheter og plikter, herunder betalingsvilkår og lovpålagte garantier. Opprinnelig kontrakt regulerer alle forhold knyttet til leveransen av boligen. Det forutsetter at kjøper grundig har gjennomgått den opprinnelige kjøpekontrakten, før bud inngis.
Handelen reguleres av kjøpekontrakt som inngås etter at kjøpstilbud på kontraktposisjonen er akseptert. Det tas forbehold om at utbygger aksepterer transport av opprinnelig kontrakt og at garantistiller godkjenner transport av garantien/e. Eventuelle forbehold som kjøper har tatt skal være avklart.
Dersom det er forbehold i opprinnelige kontrakten som ikke er hevet ved inngåelse av kontrakt på kontraktsposisjonen, og utbygger gjør gjeldende ett eller flere av disse med den følge at opprinnelig kontrakt bortfaller, vil også kontrakten bortfalle. Eventuelle innbetalte midler tilbakebetales tillagt den til enhver tid gjeldende rente på klientkonto.
I tilfeller hvor det oppstår mangler eller forsinkelser i forhold til opprinnelig kontrakt, eller overlevering er av en slik art at kontrakten heves, vil kjøper kunne ha krav på tilbakebetaling av vederlaget som er betalt til selger i hovedkontrakten (utbygger), men ikke kjøpesummen for kontraktsposisjonen som er betalt til videreselgeren (førstegangskjøperen).
Det vil ikke være anledning til å endre på kontraktsvilkårene i den opprinnelige kontrakt med mindre entreprenøren aksepterer å reforhandle kontraktsvilkårene.
Det gjøres oppmerksom på at transport av kjøpekontrakt og lovpålagte garantier kan være betinget av samtykke fra utbygger og garantist, jfr. hovedkontrakten. Det gjøres særskilt oppmerksom på at garantier etter bustadoppføringslova § 12 og § 47 er begrenset til opprinnelig kjøpesum iht hovedkontrakt og omfatter følgelig ikke evt. kjøpesum for kontraktsposisjonen.
Skulle noe virke uklart - kontakt megler.

Servitutter

Det er tinglyste servitutter på sameiets eiendom, men ingen som omhandler denne seksjonen spesielt.

Ligningsverdi

Ligningsverdien er foreløpig ikke fastsatt i det ligningsverdien fastsettes av Skatt Øst. Ligningsverdien vil normalt være på ca. 25-30 % av førstegangs kjøpesum. For øvrig gjøres oppmerksom på nye regler for fastsettelse av ligningsverdi der kjøper selv må sende opplysninger om adresse, areal, boligtype og byggeår til skattemyndighetene.

Veibeskrivelse

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Meglergaarden. Velkommen til visning!

Vei/Vann/Avløp

Offentlig vei, vann og avløp til eiendommen. Privat stikkledning frem til offentlig nett.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Kjøper er kjent med at slik ferdigattest normalt vil foreligge først en stund etter overtagelsen, og avhenger blandt annet av årstid knyttet til ferdigstillelse av utomhusområdene. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtagelsestidspunket gjennomføres overtagelsen mot midlertidig brukstillatelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Lov om hvitvasking.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: Vilde Svarstad Johnsen, Email: johnsen@meglergaarden.no, SMS: 99 12 60 50 eller per fax til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er inntatt på side 2 i budskjema.

Overtagelse

Rekkehuset antas å være klar til overtagelse 1. Kvartal 2022.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet 05.10.20 og utformet i hht Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Verdivurdering