Svinndal , Tveitåsen 144

Tveitåsen / Svinndal - Fin og meget koselig hytte med stor terrasse og 2,5 mål selveid tomt - bademuligheter!

690 000

 • Prisantydning:

  690 000,-

 • Totalpris:

  722 337

 • Ligningsverdi:

  126 223,-

Beregnet totalkostnad: 690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 690 000,-)) -------------------------------------------------------- 32 337,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 722 337,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Hytte

 • Primærrom:

  45 m²

 • Bruksareal:

  45 m²

 • Bruttoareal:

  50 m²

 • Antall rom:

  3

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  1975

 • Gårdsnummer:

  124

 • Bruksnummer:

  144

 • Finnkode:

  190294772

 • Sist endret:

  25.11.2020 14:23

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Oppdragsnummer

20-20-0332

Eiendom

Tveitåsen 144
1593 Svinndal
Gnr. 124 bnr. 144 i Våler (Viken) kommune

Boligtype og byggeår

Hytte selveier, oppført i 1975.

Areal

Primærrom: 45 kvm.
Bruksareal: 45 kvm.
Bruttoareal: 50 kvm.

Beliggenhet

Hytten ligger i landlige og usjenerte naturomgivelser på Tveitåsen, et veletablert hyttefelt i Svinndal. Med hyttene medfølger det store tomter, noe som gjør at hyttene ligger i god avstand fra hverandre. Her lever man med et rikt dyreliv og skogen tett på, og får virkelig muligheten til å få ro i sjelen. Kort vei til f.eks. Sæbyvannet med godt ferskvannsfiske. Veien er bomregulert slik at man slipper gjennomgangstrafikk for de som ikke skal til en eiendom. Det er likevel kort vei til butikk m.m. i Svinndal sentrum og trenger du et større utvalg kan du kjøre til Skiptvet, hvor man finner apotek, Rema 1000 og KIWI med post i butikk. Ca. 30 minutter med bil til Moss, og ca. 1 time med bil til Oslo.

Byggemåte

Se vedlagte tilstandsrapport avholdt av Stian Pettersen i Norsk Eiendomstakst, med rapportdato 25.8.20, for teknisk beskrivelse av eiendommen.
Byggegrunn er av fjell og andre komprimerte masser.
Hytta er fundamentert på fjell.
Hytta ligger på bjelker som er understøttet med påler av Leca på fast fjell.
Hytta er oppført hovedsaklig av reisverk av tre.
Hytta har utvendig fasader med stående kledning.
Etasjeskillere er av antatt isolert trebjelker.
Vinduene er hovedsakelig fra 2015 (bortsett fra vindu på toalettrom). Vinduene har rammer og karmer av tre og sprosser.
Takkonstruksjonen er av saltak av utførelse.
Det er benyttet rupanel som undertak som videre er tekket med takshingel.
Renner og taknedløp er av plastbelagt stål.
Ved ytterligere informasjon vedrørende byggemåte henvises det til ovennevnte dokument som er inntatt i salgsoppgaven.

Innhold

Entre, to soverom, stue, kjøkken, bod og disponibelt rom som benyttes til bad. Fra utgangsdøren er det utgang til stor og fin balkong/terrasse.

Parkering

Det er adkomst via egen bom med brikke inn til hytteområdet, og det er parkeringsmuligheter på egen tomt. 
Veien er privat og her betaler hytteeierne en veiavgift på kr. 2.356,- i året.
Veien blir vedlikeholdt og brøytet på vinterstid.

Oppvarming

Det er montert vedovn i stue.

Tomt

Eiet tomt på 2584 kvm. Tomten har gode sol og lysforhold. Tomten består av hovedsakelig av pen naturtomt og den store tomten gjør at man har
begrenset med innsyn.

Vei/Vann/Avløp

Det er ikke innlagt vann og avløp. Privat vei.

Regulering

Regulert til fritidsbebyggelse.

Veibeskrivelse

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Meglergaarden. Velkommen til visning!

Servitutter

1980/3285-1/87  Erklæring/avtale - 29.04.1980 
Pliktig medlemskap i velforeningen m.v.
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om jaktrett
Med flere bestemmelser

Utgifter på eiendommen

Kommunale avgifter: Kr. 2.195,- pr. år.
De kommunale avgiftene inkluderer; Eiendomsskatt og feiing. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Pliktig medlemskap i Tveitåsen vel og i Langerødveien veilag.
Det kommer i tillegg:
Åravgift Vellet: Kr. 1.600,-
Veiavgift for vedlikehold: Kr. 756,-
Movar: Kr. 2 981,-

Ligningsverdi

Ligningsverdi kr 126 223 per

Takst

Utført av: Stian Pettersen
Takstdato: 25.08.20

Forsikring

Eiendommen er fullverdiforsikret.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger hverken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Lov om hvitvasking.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse.

Løsøre og tilbehør

Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforenings Eiendomsmeglingsgruppe, av 1. januar 2020 legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med boligen ved salg.

Oppgjør

Det forutsettes at kjøper fremlegger bekreftelse på finansiering av kjøpet umiddelbart etter aksept av bud! Kjøpesummen med tillegg av alle omkostninger betales til meglers klientkonto dagen før overtagelse av eiendommen skal skje. Det gjøres oppmerksom på at megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer en plikt til å melde fra til Økokrim om evt.  mistenkelige transaksjoner.

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven, begrenset oppad til kr. 10.000.000,-.
I denne forbindelsen har selger utarbeidet en egenerklæring. Interessent er forpliktet til å lese denne før bindene avtale om kjøp inngås.
Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger mellom partene, maksimalt 12 mnd. før overtakelse.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven, og dekker fullverdig advokathjelp ved kjøp av ferdig oppført bolig, advokathjelp hele veien til rettskraftig dom om nødvendig, og omfatter også fagkyndigkostnader etter avtale. Forsikringen har kr. 4.000,- i egenandel. Forsikringen må tegnes senest på kontraktsmøtet. Meglergaarden AS mottar hhv kr. 2.100,-/kr. 3.100,- i kostnadsgodtgjørelse for formidling av hhv vanlig/Plussforsikringen.

Eiendommen selges som den er

Eiendommen selges i den stand som ved besiktigelsen (AS IS), jfr. Avhendingslovens § 3-9. Bestemmelsen medfører at selgers ansvar reduseres. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye før bud inngis - gjerne med bistand av fagmann

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: Vilde Svarstad Johnsen, Email: johnsen@meglergaarden.no, SMS: 99 12 60 50 eller per fax til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er inntatt på side 2 i budskjema.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet 02.09.20 og utformet i hht Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Verdivurdering