Våler i østfold , Eneboligtomt Folkestad III

Stor boligtomt på Folkestad III uten byggeklausul.

2 000 000

 • Prisantydning:

  2 000 000,-

 • Totalpris:

  2 000 000

 • Type:

  Boligtomt

 • Eierform:

  Selveier

 • Gårdsnummer:

  2

 • Bruksnummer:

  311

 • Finnkode:

  175074058

 • Sist endret:

  14.04.2021 12:31

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Oppdragsnummer

20-19-9024

Eiendom

Eneboligtomter Folkestad III

Boligtype og byggeår

Boligtomt Selveier

Beliggenhet

Folkestad III er en utvidelse av et allerede veletablert og rolig boligfelt på Folkestad i Våler kommune. Her kan man virkeliggjøre drømmen om å bo fredelig i naturskjønne omgivelse ikke langt ifra byen. Fra området er det i underkant 1 km. fra Kirkebygden barne- og ungdomsskole. Her kan barna gå trygt til og fra skolen på ca. 10 minutter. Vålerhallen ligger rett ved skolen der man kan benytte seg av både svømmehall og en utendørs fotballbane. Det ligger to barnehager i kort gangavstand fra boligen. De nærmeste videregående skolene er Kirkeparken og Malakoff, som ligger i Moss. Området byr på offentlig kommunikasjon i form av buss. Nærmeste holdeplass ligger ved barne- og ungdomsskolen. I tillegg er det togstasjon i Moss med avganger mot både Oslo og Fredrikstad. Med bil tar det ca. 35 min til Drøbak, 43 min til Fredrikstad og 38 min til Sarpsborg.
Våler har mye å tilby den som er glad i sport og friluftsliv, og rett utenfor boligen ligger marka med tilgang til merkede turstier og lysløyper. Vansjø er Østfolds største innsjø og et populært turmål for både badere, padlere, fiskere og turgåere. Du finner en rekke turstier og badeplasser rundt hele vannet, blant annet Årvolltangen og Brønnerødtjernet. 
Vansjø/Svinndal IL drifter Middagsåsen ski- og alpinsenter som ligger noen få minutters kjøretur unna eiendommen. Her finnes barnebakke, familiebakke og en bakke dedikert til park, med rails og masser av hopp. Jordet nedenfor skisenteret er også kjørt opp med langrennsspor om det er nok natursnø.
Nærmeste dagligvarehandel er Joker på Folkestadsenteret, ca. 1,5 km unna. Ønskes ytterligere servicetilbud er det ca. 17 minutter med bil til Moss med alt av bymessige fasiliteter. Her er det shoppingmuligheter i sentrum og på Mosseporten kjøpesenter. Oslo Fashion Outlet på Vestby ligger også godt innen rekkevidde.

Reguleringsbestemmelse

Tomtene er regulert til frittliggende småhusbebyggelse med utnyttelsesgrad  BYA 30 %.
Maksimal mønehøyde er 8 meter.
Maksimal gesimshøyde er 6 meter, for flate tak 6,5 m og for pulttak gjelder følgende: maksimal laveste gesims er 6m og maksimal høyeste gesims er 7m.
Bygninger med møne skal minste tillatte takvinkel være 22°, for pulttak er minste tillatte takvinkel 10°.
Takopplett eller arker tillates samlet i inntil 1/3 av takflatens lengde.
På takflater med gesimshøyder over 5 m tillates maksimalt 0,6 m takutstikk.
Høyder skal beregnes ut fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng rundt bygget.
Garasje og uthus.
Det tillates ikke rom for varig opphold i tilknytning til garasje eller uthus. Ark eller takopplett tillates ikke på garasjer eller uthus. Største tillatte bygningshøyde er 5 m. Største tillatte gesimshøyde for bygninger med møne eller flate tak er 3 m, for pulttak; 3,5 m til gjennomsnitts gesims.
Dersom det er fri bredde mellom takstolene på mer enn 0,6 m i en høyde på 1,9 m, medregnes dette i BRA.
For hver ny boenhet skal det klargjøres for lademulighet for elbil ved en biloppstillingsplass. Det skal sikres kapasitet (minimum 16A) og plass i sikringsskap, trekkerør og merket koblingspunkt.
For ytterlig informasjon se vedlagt reguleringsbestemmelse.

Parkering

For frittliggende småhusbebyggelse skal det avsettes 3,0 biloppstillingsplasser pr. boenhet.
For konsentrert småhusbebyggelse skal det avsettes biloppstillingsplasser som følger:
For boenheter til og med 60 m2 skal det avsettes 2 biloppstillingsplasser pr. enhet.
For boenheter over 60 m2 skal det avsettes 2,5 biloppstillingsplasser pr. enhet.
Det skal beregnes 18 m2 pr. biloppstillingsplass i tomtens utnyttelsesgrad (i %BYA).
Det skal settes av areal (0,7x2,0 m) til 2,0 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet i nærhet av
inngang eller i tyverisikrede fellesløsninger.

Tomt

Tomter med areal fra 742 kvm til 1131 kvm.
Tomtene leveres grovplanert med vei, vann, avløp og strøm i tomtegrense.
Knut Bjerke AS har klausul på levering av resterende grunnarbeid som består av kabelgrøft inn til huset, pukk for såle og gulv (max 140 m2), gruset biloppstillingsplass og gruset vei inn til huset og terrasseplass inntil 3 meter fra huset. Kostnad kr. 90.000,- inkl. mva. (forutsetter standard grunnmurs løsning, plate på mark)
Kjøper må selv bekoste fyllmasser, matjord, murer, belegningsstein ol.

Utgifter på eiendommen

Tilknytningsavgift for avløp til Våler kommune er kr. 26.250,-. For 2020 er fast avløpsgebyr kr. 2.488,- pluss variabel kostnad kr. 37,86 pr kubikk.
Tilknytning til Våler vannverk AS er kr. 50.000,-. Fast vannavgift kr. 1.250,- pluss variabel kostnad kr. 22,50,- pr kubikk.
Standard helårs renovasjon fra Movar kr. 3.878,- pr år. Feie og tilsynsgebyr for 2020 kr. 742,- pr. pipeløp.
Våler kommune har eiendomsskatt på 5 promille.
Det tas forbehold om endringer.

Ligningsverdi

Ligningsverdi er pt. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistret bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca. 30 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 70 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.

Oppgjør

Det forutsettes at kjøper fremlegger bekreftelse på finansiering av kjøpet umiddelbart etter aksept av bud! Kjøpesummen med tillegg av alle omkostninger betales til meglers klientkonto dagen før overtagelse av eiendommen skal skje. Det gjøres oppmerksom på at megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer en plikt til å melde fra til Økokrim om evt.  mistenkelige transaksjoner.

Overtagelse

 Oppgjør og overtagelse vil være ca. 3 uker fra signering av kontrakt.

Verdivurdering