Rygge , Kjærneshagen 3,5 og 7

Kjærneshagen / Rygge - 42 nye og moderne borettslagsleiligheter - Heis og parkering - Innflytting Q4 2022 - SLUTTSOLGT!

780 000

Visninger

 • Visning etter avtale med megler

  Husk påmelding til visning

 • Prisantydning:

  780 000,-

 • Totalpris:

  780 000,-

 • Fellesutgifter:

  7 193,-

 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Borettslag

 • Primærrom:

  43m²

 • Bruksareal:

  43m²

 • Antall rom:

  3

 • Soverom:

  1

 • Gårdsnummer:

  101

 • Bruksnummer:

  4

 • Finnkode:

  191110403

 • Sist endret:

  21.09.2022 08:12

Oppdragsnummer

20-19-9012

Eiendom

Kjærneshagen 3,5 og 7
Eiendommens matrikkelnummer er gnr. 101 bnr.4 i Moss kommune.  Adresser er Kjærneshagen 3,5,7. Andelsnr. tildeles ved seksjonering.

Se prosjektets hjemmeside og boligvelger her:
https://www.kjaerneshagen.no/

Boligtype og byggeår

Leilighet borettslag, oppført i 2021

Primærrom: 43 kvm - 64 kvm. Bruksareal: 45 kvm - 67 kvm.

Området Kjærneshagen ble skilt ut fra Rør gård i 1776, og i 1926 ble Kjærneshagen etablert som en stor eplehage. Kjærnes, som da eide eiendommen, plantet 400 epletrær og drev stor epleproduksjon i mange år. Fra 1960-årene ble det lagt ut flere boligtomter, men Kjærneshagen ble drevet videre som gårdsbruk med produksjon av epler, jordbær, poteter og agurk. Fra 1990 har omsorgsboliger og borettslag blitt bygget på deler av området.

Sikringsordning fellesgjeld/ IN-ordning

Det kan opplyses at andelen er sikret i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS. Borettslaget er tilknyttet sikringsordning som dekker manglende innbetaling av felleskostnader. Tilbyder av ordningen er: Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS. Avtalens varighet: Til den sies opp av en av partene. Vilkår for oppsigelse: Avtalen kan sies opp av en av partene. Vilkår for oppsigelse: Avtalen kan sies opp fra sikringsfondet dersom kravene for deltagelse ikke lenger er oppfylt. Avtalen kan sies opp fra borettslaget innen 1. desember, med virkning fra kommende årsskifte.

Kjøper kan selv bestemme størrelse på hvor stor andel fellesgjeld man ønsker å ha ved å foreta en ekstra innbetaling av egenkapital i tillegg til innskuddet. Dette gjennomføres ved en individuell nedbetaling på fellesgjeld på lånets hovedforfall én gang pr/år, og kan første gang gjøres etter ett år. Dette får umiddelbar virkning på de månedlige felleskostnadene som blir redusert ved at lavere andel fellesgjeld gir lavere kapitalkostnader. Eksempelvis vil månedlige felleskostnader kun bestå av driftskostnader dersom man velger å betale hele totalprisen og dermed ikke andel fellesgjeld.

Utgifter på eiendommen

Felleskostnader inkludert renter og avdrag på felleslån.
Varierer fra kr. 7.193-, til kr. 10.864,- pr. mnd.

Totale felleskostnadene inkluderer betjening av borettslagets fellesgjeld med nedbetaling av renter og avdrag, eiendomsskatt for borettslaget, kommunale avgifter, felles bygningsforsikring, forretningsførsel, revisjon, Grunnpakke kabel-TV/bredbånd, felles strøm, avsetninger til fremtidig vedlikehold og normal drift av borettslagets fellesarealer.

Felleskostnadene er beregnet etter erfaringstall. Som følge av prisstigning frem til innflyttingsdato og avhengig av rentenivå, vil endelige felleskostnader avvike fra beregnet beløp i prislisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Beregningsgrunnlag rente fellesgjeld =  Flytende rente på 1,7%.                                                                                                                                                                                            
Renten kan når som helst endres etter beslutning om endring av lånemargin fra långiver  eller  etter generell rentendring fra Norges Bank.                                                                                                                                                                                           
Fellesgjelden er beregnet med 40 års nedbetalingstid, annuitet  med avdrag fra år.1. Antall terminer pr.år = 4                                                                                                                                                                                          
Fellesgjelden har IN-ordning (individuell nedbetaling av fellesgjeld) på lånets hovedforfall - en gang pr.år. Første gang ved første hovedforfall.                

                                                                                                                                                                                                

Beliggenhet

Om Kjærneshagen
Prosjektet består av 42 borettslagsleiligheter fordelt på tre bygg. Det skal bygges en god miks av funksjonelle og arealeffektive to- og treroms- leiligheter fordelt på tre plan. Alt blir lagt til rette for et attraktivt og hyggelig sted å bo i et godt etablert boligområde. Flotte og moderne leiligheter
i forskjellige størrelser fra 45 m² til 67 m².

Den sentrale og samtidig landlige beliggenheten gjør Kjærneshagen til et attraktivt sted å bo for alle aldre. Kjærneshagen ligger på Halmstad (Rygge) i Moss kommune. Fra Kjærneshagen kommer du til Moss på 10 minutter og til Oslo på 50 minutter.

Boligene får gangveier og stier til ulike servicefunksjoner i området. Nærmiljøet byr blant annet på dagligvarebutikker, bowlinghall, Sprett aktivitetspark, treningssenter og et bredt utvalg forretninger. I tillegg er det kort vei til de varierte kulturtilbudene i Mosseområdet. Friluftsmulighetene i området er mange og varierte. Både idrettshall, svømmehall og kunstgressbane er innen gangavstand. Fem minutter unna finner du Vaskeberget og Vansjø med tur- og sykkelstier, padling og badeplasser. Det er også kort vei til Evje golfbane og fjorden med sine mange sommerperler.

Kjærneshagen ligger sentralt plassert med gangavstand til både tog og buss, og kort vei til E6 og flere kjøpesentre. Fra Kjærneshagen kommer du til Moss på 10 minutter, til Oslo på 50 minutter, og det tar kun tre kvarter til Strømstad. Fergeforbindelsen mellom Moss og Horten gir rask adgang også til den andre siden av Oslofjorden.

Halmstad skole med barneskole og SFO ligger sentralt i boområdet. Barnetallet er raskt stigende og skolen er kvalifisert som helsefremmende skole og har fokus på helse, livskvalitet og læring.
Kjærneshagen er midt i blinken for deg som ønsker å etablere deg i landlige omgivelser, tett ved skog, sjø og fjord, og samtidig ha nærhet til byliv og
kultur. Det er gangavstand til både tog og buss, og kort vei til E6 og flere kjøpesentre. Området har gode solforhold og utvikles som et grøntområde, med gode forhold for gående og syklende.

Halmstad med sine 2.000 innbyggere ligger delvis i tettstedet Ryggebyen som ligger i både Moss og Råde kommune. Halmstad var en av de første stedene som ble tettbygd i området, i siste halvdel av 1800-tallet. De første byggetomtene ble utskilt fra gården Halmstad som har gitt navn til tettstedet. Plassen ble trolig oppkalt etter den svenske byen Halmstad, kjent for det storpolitiske spillet mellom Sverige, Danmark og Norge, og som i sin tid aspirerte til å bli Nordens hovedstad.

I området rundt Kjærneshagen og Halmstad er det solid historisk grunn hvor det er funnet rester av mange kongegraver. Trolig har det vært bosetting her i svært lang tid.

Byggemåte

Nye boliger bygges etter forskrifter gitt i TEK17. Alle boliger leveres med FDV dokumentasjon som viser hvilke materialer, produkter og
fargevalg som er benyttet i leiligheten. Kontaktinformasjon til underleverandører vil også finnes der.

Oppvarming

Oppvarming av boligen gjennom elektriske panelovner og gulvvarme på bad. Varmtvann til leilighetene gjennom varmtvannsbereder i kjøkkenbenk. Mulighet for komfortvarme på gulv i oppholdsrom som tilvalg.

Parkering

Det leveres parkeringsanlegg på bakkeplan, der søndre parkeringsrekke mot Ryggeveien utføres som åpen carportløsning. Carport utføres i treverk på sokkel/mur i betong. Det vil være 14 carporter, 20 utvendige parkeringsplasser og 4 gjesteparkeringer.

Det vil bli tilrettelagt for elbillading på alle parkeringsplasser i parkeringsanlegg mot Ryggeveien. Kjøper må selv bekoste evt. påkobling. Det gjøres oppmerksom på at ladeeffekt vil kunne variere avhengig av antall brukere samtidig.

Tomt

Eiet tomt på ca. 4177 kvm.

Utomhusarealer opparbeides med utgangspunkt i foreløpig utomhusplan som inntatt i salgsprospektet. Foreløpig utomhusplan er ikke å anse som bindende for selger, og midlertidigheter vil forekomme.

Ligningsverdi

Ligningsverdi er pt. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistret bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca. 30 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 70 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.

Oppgjør

Se den til enhver tid gjeldende prisliste. Det forutsettes at delbetaling/forskudd på kr. 100.000,- innbetales til meglers klientkonto ved kontraktsinngåelse. Selger krever at skriftlig dokumentasjon på finansiering fremlegges av kjøper.

Innbetaling fra kjøper forutsetter at selger har stilt garanti i henhold til Bustadoppføringslova §12. Alle renter på beløp innbetalt til meglers klientkonto tilfaller i sin helhet selger under forutsetning av at selger har stilt garanti i henhold til Bustadoppføringslova §47. Stilles ikke slik garanti tilfaller rentene på innbetalt beløp kjøper.

Hovedoppgjør (resterende del av kjøpesum og kjøpsomkostninger) skal innbetales til megler senest en uke før overtagelse.

Det forutsettes at andelsbrev tinglyses i kjøpers navn i henhold til kjøpekontrakt. Ved eventuell endring i eierskap/navnendring fra kjøpers side etter bud/aksept vil det påløpe administasjonsgebyr på kr. 25.000,- inkl. mva. som innbetales meglers driftskonto. Eventuell endring krever utbyggers samtykke. Selger forbeholder seg retten til på fritt grunnlag å godta eller avslå transport av kjøpekontrakter. Oppgjør etter salg vil skje gjennom megler eller meglers underleverandør.

Overtagelse

Antatt overtagelse/innflytting antas å bli sommeren 2022. Antatt byggestart vil finne sted 1 kvartal 2021. Byggestart er avhengig av at tilstrekkelig antall leiligheter er forhåndsolgt. Videre er byggestart avhengig av at ramme- og igangsettelsestillatelse blir gitt. Overtagelsestidspunktet er basert på et
foreløpig estimat, og endelig dato vil blant annet avhenge av kommunal behandling og fremdrift i prosjekt- og byggearbeid. Overtagelsesmnd vil bli varslet kjøper ca. 3 mnd før og endelig overtagelsesdato 6 uker før innflytting. Denne datoen gjelder da som partenes overtagelsesdato. Avhengig av
årstiden vil ferdigstillelse av utomhusarealer kunne bli utført etter overtagelse av boligene. Overtagelse av leilighet kan ikke nektes av kjøper selv om utomhusarealer ikke er ferdigstilt.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet 10.09.2020 og utformet i hht Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Standard

KJØKKENINNREDNING:
Kjøkkeninnredning leveres med fronter i hvit glatt utførelse fra Sigdal. Benkebelysning under oversskap, laminat benkeplate, nedfelt vaskekum, ettgreps blandebatteri med avstenging for oppvaskmaskin og varmtvannsbereder min 120l i kjøkkenskap med hurtigoppvarming. Kjøkkenet leveres med integrert komfyr, platetopp og oppvaskmaskin fra Siemens eller tilsvarende.

BADEROMSINNREDNING:
Baderomsinnredning leveres heldekkende med skapdører, nedfelt servant med ettgreps blandebatteri og speil. Belysning i baderomsinnredning med stikkontakt, lampepunkt i tak og elektriske varmekabler. Vegghengt klosett med utenpåhengt sisterne, dusj med termostatbatteri og rette dusjvegger i herdet glass.

GULV:
3-stavs lys eikeparkett i gang, stue, kjøkken, soverom og innvendig bod. Flis 20x20 cm på bad.

HIMLING:
Sparklet og malt gips/betong i himling.

VEGGER:
Sparklet og malt gips/betong i gang, stue, kjøkken, soverom og innvendig bod. Flis 30x60 cm på bad.

BALKONGDEKKE:
Balkonger leveres med overflater av treverk type tremmegulv med avrenning til sluk og nedløp ved søyle. Rekkverk hovedsakelig i glass med håndløper i aluminium. Det leveres komplett ferdig utelampe med innvendig bryter, samt dobbel stikkontakt på hver balkong. Det vil bli tilrettelagt for innglassing av balkonger for leiligheter som ikke har dette som standard.

VENTILASJON:
Tiluft i gang, stue og soverom. Ventilator på bad. Ventilasjonsaggregat i bod.

ELEKTRISK:
Elektriske installasjoner leveres ihht. gjeldende forskrifter, primært NEK400. Sikringsskap plasseres i bod eller gang. Uttak for antenne og tele/data i stue. Benkebelysning under overskap på kjøkken. Panelovn på soverom. På bad vil det være lampepunkt i tak, belysning i baderomsinnredning med stikkontakt og varmekabler i gulv. I bod vil det være sikringsskap, integrert lampepunkt i tak og stikkontakt.

SANITÆR:
Det leveres oppvaskmaskin på kjøkken og opplegg for vaskemaskin på bad. Alle boligene blir levert med et automatisk boligsprinkleranlegg.

INTERNETT/TV:
I hver leilighet leveres ett punkt for kabel-TV plassert i stue. Hver leilighet blir utstyrt med signal via fiber inn til leiligheten, trådløsruter og dekoder.

HEIS:
Det blir heis i hvert bygg med klimatisert forrom/sluse. Heis for hus A går fra kjeller som vist.

Tilvalg / endringer
Fristen for å gjøre tilvalg i prosjektet utløp i desember 2021, så det er dessverre ikke lenger anledning til å gjennomføre tilvalg.

Adgang til tilvalg er oppad begrenset til 15% av kjøpesum i henhold til bustadoppføringslova §9. Alle tilvalg avtalefestes direkte mellom kjøper og entreprenør i separat avtale. Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør/ underleverandør. Vi gjør oppmerksom på at entreprenør vil fakturere for omkostninger knyttet til endrings-eller tilleggsarbeidene. Betaling for endrings-eller tilleggsarbeider faktureres særskilt av utførende entreprenør når vedkommende endrings- eller tilleggsarbeider er utført, forutsatt at tilfredsstillende garanti for tilleggsarbeid er stilt, jfr. § 47. Garanti for endrings- og tilleggsarbeider etter § 47 stilles av utførende entreprenør, og er selger uvedkommende.

Endringer ut over ovennevnte må på fritt grunnlag vurderes av selger og dennes underleverandører. Det kan ikke påregnes at andre endringer kan foretas og de kan uansett ikke utføres om de er i strid med rammetillatelse eller vil kunne medføre forsinkelse i prosjektets fremdrift. Typiske endringer som ikke tillates er endring av fasade, vindusform, samt plassering av vann og avløp. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting av prosjektet, er interessent/ kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Det må da tas forbehold i kjøpetilbudet dersom interessent/kjøper har ønske om tilvalg/ endring som denne mener skal være mulig å få levert av selger. Konferer megler for nærmere informasjon. Alle kostnader forbundet med tilvalg skal være innbetalt før overtagelse.

Fremdrift / forbehold

Byggestart er avhengig av at styret i selskapet  beslutter byggestart. Styrets beslutning av byggestart avhenger av at selger får:
- Et tilfredsstillende forhåndssalg
- En tilfredsstillende finansiering
- En økonomisk og fremdriftsmessig tilfredsstillende avtale med entreprenør
- At ramme- og igangsettelsestillatelse blir gitt på omsøkte tegningsgrunnlag og innenfor prosjektets planlagte framdrift.

Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuelle justeringer i fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av  dette.

Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid byggebeskrivelsen som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom prospekt/internettsider og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til denne. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som måtte bli funnet hensiktsmessig, eller nødvendig i forbindelse med gjennomføring av byggesaken, uten å forringe den generelle standarden. Utbygger tar forbehold om endringer pålagt av offentlige myndigheter som kan få betydning for prosjektets gjennomførelse. Det tas forbehold om mindre avvik i areal, også på balkonger og uteplasser. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer.

Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at anslaget vedrørende overtagelsestidspunkt ikke er å anse som en avtalt frist for overtagelse i forhold til Bustadoppføringslova §10. Anslaget er kun et estimat, og endelig overtagelsesdato vil bl.a. avhenge av kommunal behandling, inngåelse av en for selger tilfredsstillende entreprisekontrakt og byggelånsavtale, samt fremdrift i prosjekt og byggearbeid.

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt med tilhørende vedlegg. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at det ikke kan ansees som et kart, men en illustrasjonsskisse. Utomhusplanen er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse.

Selger står fritt til å endre leilighetsnummer i prosjekteringsprosessen og det tas forbehold om eventuell endring av antall andeler i bygningene.

Utbygger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste et hvert bud/kjøpetilbud på fritt grunnlag. Salg av kontraktsposisjonen er kun tillatt etter godkjenning fra selger. Selger kan uten nærmere bakgrunn nekte slik godkjenning. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper 1.

Eventuelle bud forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m. Videre har selger anledning til å avvise bud fra interessenter som måtte motsette seg, anvende eller kreve endringer i standard kjøpekontrakt.

Det forutsettes at skjøtet/andelsbrevet tinglyses i kjøpers navn.

Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelsen og prospekt.

Kjøper plikter å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg før budgivning/kjøp.

Garantier

I henhold til bustadoppføringslova plikter selger å stille bankgaranti på 3% av kjøpesum i byggetiden og 5% av kjøpesum i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper, i henhold til bustadsoppføringslova §12. Overføring av kjøpers delinnbetaling fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslova §47. Kostnader ved eventuelle påkrevde endringer av garantier knyttet til videresalg eller transport av kjøpekontrakt bekostes ikke av selger. Utbygger har rett til å stille de nevnte garantier som en samlet garanti for hele eller deler av prosjektet.

For øvrig gjelder Lov om Eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette. Utbygger har rett til å stille de nevnte garantier som en samlet garanti for hele eller deler av prosjektet.

Pris

Prisantydning fra kr. 720.000,- til kr. 1.095.000,-.

Enhetsprisene fremkommer av prosjektets prisliste. Boligene selges til fastpris iht. prisliste. Selger står til enhver tid fritt til å endre prisen på boenheter som ikke er solgt, uten forutgående varsling.

Ved kjøp av ny andelsleilighet i Kjærneshagen betales i tillegg til kjøpesum følgende omkostninger:

Dokumentavgift andel av tomteverdien kr. 2.740
Tinglysningsgebyr kr. 430
Pantedok. inkl. panteattest kr. 602
Utskriftgebyr kr. 28
Andelskapital til borettslaget kr. 5.000
Tilknytningsavgift for kabel tv kr. 7.000
Totalt kr. 15.800,-
Det tas forbehold om endringer av offentlige satser og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted.

Diverse

STIFTING AV BORETTSLAG - VALG AV FORRETNINGSFØRER KJÆRNESHAGEN HALMSTAD BORETTSLAG.
Vil bli stiftet i god tid før ferdigstillelse/overlevering og vil ivareta drift og forvaltning av eiendommen, samt fellesarealer innenfor eiendomsgrensene.
Borettslaget kontorstiftes av utbygger iht borettslagsloven kapittel 2, og med så mange andeler og andel fellesgjeld som beskrevet i salgsoppgaven. Borettslagets vedtekter er en del av stiftelsesdokumentet, og er godkjent ved stiftelsestidspunktet. Vedtektene følger som vedlegg til salgsoppgaven. Fra og med stifting av borettslaget og frem til første generalforsamling etter innflytting vil styret i borettslaget bestå av personer fra utbygger, de
har valgt Vansjø BBL AS som forretningsfører og utbygger har inngått forpliktende kontrakt i tre år fra innflytting. Borettslaget vil være et tilknyttet borettslag med forkjøpsrett for borettslaget og Vansjø BBL AS sine medlemmer. Det første styret vil også inngå andre avtaler
på vegne av borettslaget, så som strømavtale, avtale med kabel tv/internett osv. Ved første generalforsamling etter innflytting velges nytt styre bestående av personer fra andelseierne.

Bustadoppføringsloven

Salg av boligene er underlagt «Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer» (Bustadoppføringslova) av 13. juni 1997 nr. 43, og «Lov om eierseksjoner» (eierseksjonsloven) av 16. juni 2017 nr. 65. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell i henhold til Bustadoppføringslova, dvs gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) 3. juli 1992 nr. 93. Tilsvarende gjelder dersom boligen er ferdigstilt på avtaletidspunktet og selges senere enn 6 mnd etter ferdigstillelse, slik at avhendingslova rettmessig kan benyttes istedenfor bustadoppføringslova. Utbygger kan i slike tilfeller velge at boligen bli solgt «as-is» i henhold til avhendingslova.

Verdivurdering