Sperrebotn , Augerød 5

Augerød 5 - Våler - 1 stk byggeklar eneboligtomt.

1 090 000

 • Prisantydning:

  1 090 000,-

 • Totalpris:

  1 090 000

 • Type:

  Boligtomt

 • Eierform:

  Selveier

 • Gårdsnummer:

  26

 • Bruksnummer:

  8

 • Finnkode:

  121457680

 • Sist endret:

  16.02.2021 09:21

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Oppdragsnummer

20-18-9000

Eier

Augerød Utvikling AS

Eiendom

Augerødlia 64 - 79.
Gnr. 26 Bnr. 9 - 23 i Våler kommune.

Boligtype og byggeår

Selveiet tomt

Beliggenhet

Å vokse opp i Våler er en gave, har noen sagt.
Det kan vi forstå. De som har trådd sine barnesko i Våler snakker om en trygg oppvekst
i en nesten grenseløs, uutforsket tumleplass. Og ikke minst snakker de om vennskap som
består hele livet, uansett hvor de senere måtte havne...både geografisk og sosialt.
Augerød har blitt ett etablert boligområde som inneholder alt du ser etter.
-Landlig, men sentralt.
-Mye for pengene.
-Barnevennlig.
-Fine omgivelser.
-Trygt.
-Etablert.
-Rolig, men ikke kjedelig.
Kun 5 minutter kjøring fra Mosseporten senter ligger Augerød hvor det de siste årene er blitt bygget i overkant av
150 boliger. Moss sentrum, Moss stasjon ligger kun 10 minutter kjøring unna . Forøvrig kun 5 minutter kjøring til
Middagsåsen alpinsenter, et meget populært skisenter blant barna i vintersesongen. Augerød ligger rett ved skogen, og
her er flotte turmuligheter, samt flere vann med fine bademuligheter. Kort vei til naturskjønne Vansjø som byr på
en rekke aktiviteter både på sommer og vinterstid. Sommertid kan den by på fine opplevelser med båt, kano
eller kajakk. Vinterstid er vannet vanligvis dekket med is og snø og kan by på skøyter eller skiturer.

Regulering

Gjeldende reguleringsplan er Våktoppen. Frittliggende småhusbebyggelse.
Utnyttelsegrad er 30 %. For bygninger med møne er maksimal gesimshøyde 6 meter og mønehøyde 8,5 meter. For boliger med flatt tak (0 - 7,5 graders vinkel) maksimal byggehøyde 6,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
For ytterlig spesifisering se vedlagt reguleringsbestemmelser.

Parkering

Det skal avsettes minimum to parkeringsplasser per boenhet. Det beregnes 18 m2 pr. plass dersom disse er åpne parkeringsplasser på
terreng, og ikke i carport/ garasje.

Vei/Vann og avløp

Offentlig vei, vann fra Våler Vannverk AL, offentlig avløp. Vann og avløp er ført frem til tomtegrense og inn på tomten. Tilknytningsavgifter på vann/avløp og elektrisitet betales av kjøper.

Tomt

Tomtene er fra 589 kvm - 873 kvm
Alle tomter selges grovplanert med vei, vann og avløp klart i tomtegrense. Relativt flate tomter, som alle får god lys og solforhold. Alle tomtene har byggeklausul til Mesterbygg Moss AS.  Noen grenser til friarealer. Utnyttelsesgrad på tomten er 30% BYA (bebygd areal).
Se et utvalg av boliger hos Mesterhus på www.mesterhus.no
26/9 -      Augerødlia 67, -   591,8 kvm.         SOLGT
26/10 -   Augerødlia 69, -   595,5 kvm.         SOLGT
26/11 -   Augerødlia 71, -   589,6 kvm.         Kr. 1.090.000,-
26/12 -   Augerødlia 73, -   590,5 kvm.         SOLGT
26/13 -   Augerødlia 75, -   649,2 kvm.         SOLGT
26/14 -   Augerødlia 77, -   774,3 kvm.         SOLGT
26/15 -   Augerødlia 79, -   616,3 kvm.         SOLGT
26/16 -   Augerødlia 64, -   819,1 kvm.         SOLGT
26/17 -   Augerødlia 66, -   687,3 kvm.         SOLGT
26/18 -   Augerødlia 68, -   661,0 kvm.         SOLGT
26/19 -   Augerødlia 70, -   761,0 kvm.         SOLGT
26/20 -   Augerødlia 72, -   715,7 kvm.         SOLGT
26/21 -   Augerødlia 74, -   705,0 kvm.         SOLGT
26/22 -   Augerødlia 76, -   758,0 kvm.         SOLGT
26/23 -   Augerødlia 78, -   873,1 kvm.         SOLGT
Kjøper du tomt på Augerød 5 kan du bygge akkurat hva du ønsker (innenfor reg. best.), enten det er et arkitekttegnet drømmehus eller et av kataloghusene fra Mesterhus. Den eneste betingelsen er at du benytter Mesterbygg Moss AS til å sette opp din nye drømmebolig.

Adkomst

Fra Moss følger man veien mot Våler. Etter Rødsbroen ta til venstre mot Elvestad. Etter ca. 500 meter ligger Augerød på høyre side. (2. avkjøring etter krysset). Etter avkjøringen, ta første vei til venstre, Augerødlia. Tomteområdet ligger i enden av veien.

Utgifter på eiendommen

Tilknytningsavgift for avløp til Våler kommune er kr. 26.250,-. For 2020 er fast avløpsgebyr kr. 2.488,- pluss variabel kostnad kr. 37,86 pr kubikk.
Tilknytning til Våler vannverk AS er kr. 50.000,-. Fast vannavgift kr. 1.250,- pluss variabel kostnad kr. 22,50,- pr kubikk.
Standard helårs renovasjon fra Movar kr. 3.878,- pr år. Feie og tilsynsgebyr for 2020 kr. 742,- pr. pipeløp.
Våler kommune har eiendomsskatt på 4 promille.
Det tas forbehold om endringer.

Ligningsverdi

Ligningsverdi er pt. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistret bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca. 30 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 70 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.
Det er kjøpers ansvar å få fastsatt eiendommens ligningsverdi.

Oppgjør

Det forutsettes at kjøper fremlegger bekreftelse på finansiering av kjøpet umiddelbart etter aksept av bud! Kjøpesummen med tillegg av alle omkostninger betales til meglers klientkonto dagen før overtagelse av eiendommen skal skje. Det gjøres oppmerksom på at megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer en plikt til å melde fra til Økokrim om evt.  mistenkelige transaksjoner.

Overtagelse

Tomten overtas av kjøper ca 1 mnd etter signert kontrakt.
Ferdigstillelse av bolig; Antatt fremdrift: Fra første møte med Mesterbygg Moss AS, til innflytning kan skje, vil det normalt gå ca 12-18 måneder.
Lov om hvitvasking
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Lov om hvitvasking.
Tinglysing av hjemmel
Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse.
Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven, og dekker all advokatbistand, skadetakster, og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen må tegnes senest på kontraktsmøtet.
Eiendommen selges som den er
Eiendommen selges i den stand som ved besiktigelsen (AS IS), jfr. Avhendingslovens § 3-9. Bestemmelsen medfører at selgers ansvar reduseres. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye før bud inngis - gjerne med bistand av fagmann

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet (dato) og utformet i hht Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Verdivurdering