Mai har gitt høysesong for boligsalg i Moss. Særlig eneboliger er det stor omsetning av. Det er svært mange boliger som legges ut for salg, og det er mange kjøpere som er i markedet. Aktiviteten er høy og prisene fortsetter å være stabile. Vi venter at den høye aktiviteten vil fortsette utover sommeren, sier Andreas Thoring i Meglergaarden.

Boligprisene i Norge steg med 0,8 prosent i april, men korrigert for sesongvariasjonene var prisene i april uendret, viser statistikken fra Eiendom Norge. Det er mange boliger til salgs over hele landet, samtidig som det er mange kjøpere, mange visninger og mange salg.

Rekordaktivitet og stabile priser

I april ble det solgt 7.850 boliger i Norge, nær 3 prosent færre enn i april i fjor. Men hittil i år er det solgt over 6 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018. Så langt i år er det lagt ut for salg 7,5 prosent flere boliger enn på samme tid i fjor. Påsken kan til en viss grad «forstyrre» sammenligningen av boligtall i 2018 og 2019, men det er helt klart solgt mange flere boliger i år enn i rekordåret 2018.

Eiendom Norge forventer at stadig flere boliger vil bli lagt ut for salg i ukene fremover og det ser ut som antall kjøpere øker tilsvarende. I april tok det gjennomsnittlig 43 dager å selge en bolig, noe som er 6 dager mindre enn i april i fjor. Generelt melder Eiendom Norge at aktiviteten er høy, mange boliger er for salg, mange boliger selges og prisene er stabile. Eiendomsmarkedet ser ut til å fungere godt.

Mosse-markedet «i dytten» utover sommeren

-Detaljerte tall for Moss får vi først etter annet kvartal, men inntrykket lokalt stemmer svært godt med landstallene fra Eiendom Norge, sier Andreas Thoring. Mosse-markedet er virkelig «i dytten» og vi venter stor omsetning i ukene som kommer.

Vi ser nå at stadig flere ønsker å skifte bolig før høsten. Barnefamilier ønsker å posisjonere seg i forhold til skoler og skolekretser som barna gjerne vil starte i neste skoleår.

Vi ser også at stadig flere utnytter mulighetene for å «style» boligen før salget. Stylistene vi jobber med har mange gode eksempler. Det er selvsagt vanskelig å vite hvordan salget ville ha godt uten samarbeid med stylister, men vi har mange gode historier å vise til, sier Andreas Thoring.

Stadig flere unge får finansiering

-Det er gledelig at også stadig flere unge fortsetter å komme inn på boligmarkedet. Særlig etterspør de unge leiligheter og eneboliger som er opp-pussingsobjekter. Samarbeidet mellom Meglergaarden og Marker sparebank fungerer stadig bedre, så vi tar gjerne imot dem som også ønsker en boligprat og bistand til finansieringen, sier Andreas Thoring.

Skal du selge bolig i Moss så er det Meglergaarden som kjenner markedet best, og vet hvordan du får best pris for din bolig. Kontakt en eiendomsmegler hos oss for mer informasjon.

Gå til: Boliger for salg i Moss   Nybygg og boligprosjekter i Moss

Til Prisutvikling