Boligprisøkning i 2019 vil trolig øke tre prosent. Det viser prognosene fra Eiendom Norge. Det er ventet en moderat oppgang i året som kommer, men i Oslo viser prognosene en økning på mellom 4 og 6 prosent.

En økning på tre prosent kan sikkert være et rimelig anslag for boligprisene i Moss også i 2019. Det er omtrent på linje med den årsveksten vi har sett i Moss i 2018. Vi venter ikke de store endringene i boligmarkedet i Moss i 2019. Moss vil fortsatt være et attraktivt område å bo i, og siden prisveksten i Oslo trolig fortsetter å være over landsgjennomsnittet, påvirker dette også boligprisene hos oss, sier Andreas Thoring i Meglergaarden.

Vi har fortsatt tro på at folk gjør klokt i å tenke mer på egne ønsker og behov enn å lese for mye prisstatistikk. Det ser ut som om boligmarkedet er inne i en relativt stabil utvikling, og da er det viktig å ta mer hensyn til egne forhold. Vi ser imidlertid at det er store forskjeller på områder og priser også i Moss, så det lønner seg å avsette god tid på å forberede en så stor beslutning som å skifte hjem.

Vi bistår gjerne med gode råd, siden vi kjenner markedet og har lang erfaring med boligomsetning i Moss. Det kan være mye å tjene på gode råd, og kunne ha en samtalepartner som kan vurdere din egen situasjon litt utenfra, sier Andreas Thoring i Meglergaarden..

Rekordhøy aktivitet
Eiendom Norge bygger sine prognoser på utviklingen i 2018 de økonomiske utsiktene for 2019. I 2018 har aktiviteten på boligmarkedet vært rekordhøy, og det har vært mange bruktboliger til salgs. I 2019 ser det ut til å bli en stabil utvikling i norsk økonomi, et trygt arbeidsmarked og solid lønnsvekst. Spådommen om moderat vekst i boligprisene bygger på at et mange boligprosjekter i de store byene vil bli ferdige i løpet av året og at det er varslet en viss renteoppgang. En usikkerhet i internasjonal økonomi og at arbeidsinnvandringen er lavere kan også påvirke. Det er imidlertid ventet store regionale forskjeller og vesentlig sterkere befolkningsvekst i Oslo og Akershus området enn i mange andre deler av landet.

Skal du selge bolig i Moss så er det Meglergaarden som kjenner markedet best, og vet hvordan du får best pris for din bolig. Kontakt en eiendomsmegler hos oss for mer informasjon.

Gå til: Boliger for salg i Moss   Nybygg og boligprosjekter i Moss

Til Boligtips og råd