Flate boligpriser og stor aktivitet

Boligprisene i Norge viste flat utvikling i september, melder Eiendom Norge. Men det er stor aktivitet i boligmarkedet landet over, og god balanse i markedet.

Mens det i september var nedgang i boligprisene i alle områder i Norge var det største prisøkningen på årsbasis i Fredrikstad og Sarpsborg med 4,8 prosent.

I Moss kommer boligprisstatistikken bare hvert kvartal, så nye tall kommer i oktober. Men utviklingen virker ganske stabil, så det er viktigere at selgere og kjøpere vurdere sine egne behov enn at de legger for stor vekt på prisutviklingen fra måned til måned, sier daglig leder Tommy Skovly i Meglergaarden.

Boligprisene for Norge under ett sank med 1,1 prosent i september, men korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,1 prosent, viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge.

Til Prisutvikling