Dog sank boligprisene med 1,4 prosent i mars 2020.

– Korona-utbruddet har påvirket boligprisene og transaksjonsvolumet i boligmarkedet i mars, men fallet i prisene og volumet er mindre enn man kunne vente gitt de drastiske tiltakene mot å begrense smitten, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Vi forventer at transaksjonsvolumet vil stabilisere seg fremover. Normalt ville boligmarkedet gått inn i en dvale nå til over påske, men det er satt opp mange visninger inn i påsken, noe som gjør at vi forventer større aktivitet i påskeuken enn normalt.

– Det ble både solgt og lagt ut langt færre boliger i mars i år enn i fjor. Men samlet for årets tre første måneder er transaksjonsvolumet høyt sammenlignet med tidligere år, sier Lauridsen. Det tok i gjennomsnitt 51 dager å selge en bolig i mars 2020. Det er en nedgang fra 65 dager i februar. Raskest salgstid hadde Oslo med 20 dager og tregest salgstid hadde Ålesund m/omegn med 96 dager.

VIKTIG MED ET VELFUNGERENDE BOLIGMARKED

Eiendom Norges tiltaksliste til myndighetene for et fortsatt velfungerende boligmarked:

Det må etableres en statlig garanti for mellomfinansiering.
Kartverket må sørge for at tinglysningen av eierskifter blir gjennomført som normalt.
Regjeringen må redusere flytteskatten gjennom dokumentavgiften.
Det må skje fortgang i arbeidet med digitalisering av kommunal informasjon i bolighandelen.
Fravikelser i leieforhold må gjenopptas kombinert med støtte til de som trenger det for å sikre et velfungerende leiemarked. (Fravikelser er stilt i bero til uke 16).

Vurderer du å selge bolig i Moss? Meglergaarden kjenner markedet, og vet hvordan du får best pris for din bolig. Kontakt en eiendomsmegler hos oss for mer informasjon. Gå til: Boliger for salg i Moss  / Nybygg og boligprosjekter i Moss

Til Prisutvikling