Boliger for salg – Kjøpe bolig i Moss og omegn

Fortsatt flotte leiligheter igjen!

Slide image
Interiør leilighet 1 etg
Slide image
Fasade fra gårdsrommet (syd)
Slide image
Interiør fra romslig stue og kjøkken.
Slide image
Interiør stue og kjøkken
Slide image
Bilde soverom
Slide image
Baderom
Slide image
Fasadebilde fra Diagonalen (nordøst)
Slide image
Stemningsbilde kano
Verket, Støperiet - trinn 3, 1534 Moss
Vis kart
Prisantydning
fra 4 340 000,-til 4 790 000,- + omkostninger
Eierform
Eier (Selveier)
Boligtype
Leilighet
Areal
79 kvm - 81 kvm
Visning
VELKOMMEN TIL VISNINGSSENTERET PÅ VERKET
Visning
VELKOMMEN TIL VISNINGSSENTERET PÅ VERKET

Tommy Skovly

Eiendomsmegler MNEF
Telefon
Mobil
E-post

Tone Selfors Ekeland

Eiendomsmegler MNEF
Telefon
Mobil
E-post

Verket Moss AS

Utbygger
Mobil
E-post
Innhold og standard
Beliggenhet
Oppdrag
Pris og omkostninger
Annet

Standard

Kjøkken.
Kjøkkeninnredning vil bli levert i Urban(grå) eller Skandinavisk(hvit) stil, glatt utførelse, med gripekant, type Sigdal Horisont eller tilsvarende. Led-belysning under overskap, laminat benkeplate, nedfelt oppvaskkum i rustfritt stål og ett-greps blandebatteri. Avtrekksvifte med integrert komfyrvakt plasseres i overskap. Kjøkkenet leveres med integrerte hvitevarer.

Sanitær.
Det leveres integrert oppvaskmaskin i kjøkkenbenk og opplegg forberedt for vaskemaskin/tørketrommel på bad som vist på tegning.

Elektro.
Det monteres skjult elektriske anlegg i leilighetene, bortsett fra ved betongvegger/leilighetsskillevegger hvor det kan bli åpent. Det leveres innfelte downlights i himling i entre og på bad. For lyspunkt i betonghimling leveres stikkontakt i overgang mellom himling og vegg, ikke belysning. Alle rom får stikkontakter og lampepunkter som dekker et normalt behov og etter forskrift NEK400/2014-NEK399. Belysning under overskap på kjøkken. Stikkontakt monteres for vaskemaskin og tørketrommel. Det leveres belysning i bod. Utebelysning og stikk leveres på alle balkonger/terrasser. Det leveres kun LED belysning.

Ventilasjon.
Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Separat aggregat leveres i hver leilighet. Avtrekk fra bad, WC og kjøkken kobles til aggregatet. Tilluft føres til øvrige rom. Ventilasjonsaggregat plasseres primært i bod. Avkastluft føres over yttertak. Ventilasjonsføringer kasses inn eller skjules i nedforet himling.

Vegger.
Malte innvendige vegger av gips og betong.
Keramiske fliser på bad.

Gulv.
Hvitpigmentert eikeparkett 14mm, trestavs i entre, stue, kjøkken, soverom og innvendig bod.
Keramiske fliser på bad/wc.

Himling.
Hvitmalt himling i betong med synlige v-fuger. Hvitmalt nedsenket gipshimling i entre og bad, samt der det er nedforet tekniske føringer. I bod/bodskap vil det leveres synlige rør og kanaler, for eksempel ventilasjonsrør. Alle himlinger får synlige sprinkelhoder.

Parkering

Det bygges kjeller med oppstillingsplasser for bil og sykkel, samt sportsboder. Leilighetene som selges med biloppstillingsplass tildeles plass ved overlevering/ferdigstillelsen av leiligheten. Det kan leveres opplegg for elbil-lading som tilvalg.

Byggemåte

Byggets bærekonstruksjon utføres i betong og stål. Parkeringskjeller utføres i plass-støpt vanntett betong. Skillevegger i betong eller plassbygde lyd og brannvegger. Etasjeskillere i plass-støpt eller prefab-betong. Plass-støpt eller prefab-betongvegger i heis-/trappesjakt, støvbundet i lys farge.

Innvendige vegger (ikke leilighetsskillevegger) utføres i stål-/trestenderverk, isolert og kledd med gipsplater. Fasadene bygges opp som isolerte bindingsverkvegger og kles utvendig med panel, puss, tegl og/eller plater.

Balkonggulv er å anse som utvendig konstruksjon. Balkonger leveres med tremmer over betonggulv med fall til renne/avløp, men drypp fra overliggende balkong må påregnes ved regnvær. Balkongrekkverk leveres med utførelse tilpasset øvrig fasadekledning.

Innvendig himlingshøyde blir netto ca. 2,6m (i bygg D vil leilighetene i 1. etasje få en netto himlingshøyde på ca. 3,3 m), med unntak av der det er nedforet himling, primært i entré og bad. Det må også påregnes nedforing/innkassing av tekniske føringer i andre rom.

Boligtype og byggeår

Leilighet Selveier, oppført i 2018/2019

Bruksareal: 73 kvm - 89 kvm

Energimerking

Byggene og leilighetene er prosjektert i henhold til Teknisk Forskrift 2010 og de fleste leilighetene vil holde karakteren B. Enkelte leiligheter med mye fasade vil kunne få energimerke C. Som en konsekvens av de gode isoleringskvalitetene i glasset i vinduer og balkongdører kan det vinterstid oppstå rim på utsiden av glasset.

Oppvarming

Leilighetene forsynes med varmtvann og vannbåren varme (gulvvarme) via det lokale fjernvarmenettet. Det legges vannbåren gulvvarme i alle rom, foruten innvendig bod, med egen termostat til hvert rom/sone. Det monteres separate vannmålere for varmt og for kaldt tappevann i hver leilighet. Oppvarming og varmt tappevann belastes dermed i henhold til eget forbruk. Leilighetene får ikke varmtvannsberedere. Varmesentralen for sameiet plasseres i teknisk rom i kjeller. Avregning av energi utføres av sameiet basert på fellesmåleren for varme. Fellesmåleren måler all energi og vannforbruk for hele sameiet. Medgått forbruk til fellesarealene fordeles på seksjonene.

Tomt

Utomhus arealene vil i hovedsak bli opparbeidet i henhold til utomhusplan i prospektet. Utomhusplanen i prospektet er imidlertid av illustrativ karakter og selger forbeholder seg retten til å foreta endringer med hensyn på utforming, materialvalg mv. På utomhusplanen fremkommer opparbeidet område med felles oppholdssoner. Det vil leveres sykkelstativer og en egen konstruksjon for kajakkparkering. Grøntområder vil bli beplantet og tilsådd.

Beliggenhet

Moss by er bygget rundt Verket - ikke rart det er sentralt!

Støperiet ligger idyllisk til rett ved både sjøen og Mosseelven, samtidig som det har umiddelbar nærhet til et pulserende sentrum med blant annet butikker, restauranter, treningssentre, cafeer og kulturtilbud. Støperiet ligger også sentralt i forhold til både Oslo (45 min), Vestfold (30 min) og Sverige (40 min).

Eiendom

Verket, Støperiet - trinn 3
Gnr. Bnr. i Moss kommune

Oppdragsnummer

20-16-9008

Garantier

I henhold til bustadoppføringslova plikter selger å stille bankgaranti på 3% av kjøpesum i byggetiden og 5% av kjøpesum i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper, i henhold til bustadsoppføringslova §12. Overføring av kjøpers delinnbetaling fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslova §47. Kostnader ved eventuelle påkrevde endringer av garantier knyttet til videresalg eller transport av kjøpekontrakt bekostes ikke av selger. For øvrig gjelder Lov om Eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette. Utbygger har rett til å stille de nevnte garantier som en samlet garanti for hele eller deler av prosjektet.

Overtagelse

Leilighetene planlegges ferdigstilt fra 2./3. kvartal 2019. Nærmere fastsettelse av tid kommer ca 3 månder før ferdigstillelse.

Vedlegg

Som en del av denne salgsoppgaven vises det til vedlegg som følger oppgaven.
Vedleggene inneholder viktig informasjon om eiendommen og bør gjennomgås før bud inngis.
Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Bustadoppføringsloven

Kjøpet reguleres av Lov om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43 I tilfeller hvor kjøper er profesjonell i henhold til Bustadoppføringslova, dvs gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at
avtalen reguleres av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) 3. juli 1992 nr. 93. Tilsvarende gjelder dersom boligen er ferdigstilt på avtaletidspunktet, slik at avhendingslova rettmessig kan benyttes istedenfor bustadoppføringslova. Selger kan i slike tilfeller velge at boligen bli solgt "as-is" i henhold til avhendingslova.

Pris

Prisene på leilighetene fremgår av den til enhver tid gjeldende prislisten. Det er fastpris på leilighetene. Selger forbeholder seg, uten varsel, rett til å regulere priser og til å omprosjektere usolgte enheter og parkeringsplasser.

Utgifter på eiendommen

Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles i henhold til vedtektene. Fellesutgiftene er foreløpig stipulert til kr. 30,- pr. BRA/mnd. I tillegg vil det bli en à konto innbetaling som er stipulert til kr. 8,- BRA/mnd for oppvarming og varmt vann via fjernvarme. Fellesutgifter for garasjeplass- og bod er foreløpig stipulert til kr. 150,- pr mnd og kr 50,- pr mnd for de seksjonseiere som kun har bod.

Fellesutgifter, slik de er stipulert, består bl.a. av forretningsførsel og revisjon, styrehonorar til sameiets styre, strøm i fellesarealer, drift av garasjeanlegg, kajakk- og sykkelpool, kabel-TV/bredbånd (grunnpakke), forsikring av bygningsmasse, kommunale avgifter (vann, kloakk, renovasjon), trappevask, drift av sameiets grøntarealer, serviceavtaler (heis, varmeanlegg, ventilasjon og garasjeport), løpende bygningsmessig vedlikehold samt oppvarming av fellesarealer. Fellesutgifter reguleres i sameiets vedtekter og bygger i utgangspunktet på en fordelingsnøkkel mellom hhv sameiebrøk og likedeling basert på utgiftens art. Oppvarming og strømforbruk til den enkelte seksjon, eiendomsskatt, TV/bredbånd utover grunnpakke, vaktmestertjenester m.v. kommer i tillegg til fellesutgifter.

Oppgjør

Se den til enhver tid gjeldende prisliste. Det forutsettes at en delinnbetaling på 10% av kjøpesummen (20% av kjøpesummen dersom kjøper er å regne som profesjonell) innbetales til meglers klientkonto for prosjektet ved kontraktsinngåelse. Delinnbetaling forutsetter at selger har stilt garanti i henhold til Bustadoppføringslova § 12. Beløpet må være fri kapital, dvs at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til garanti er stilt i henhold til bustadoppføringsloven § 47, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en ½ Rettsgebyr. Hovedoppgjøret (restkjøpesummen og omkostninger) betales til meglers klientkonto innen 1 uke før overtagelse av boligen. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jfr Bustadoppføringslova § 47.

Ligningsverdi

Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien vil normalt være på ca. 25-30 % av førstegangs kjøpesum. Likningsverdien for primærboliger og sekundærboliger fastsettes etter forskjellige brøker. Kjøper selv skal sende inn opplysninger om adresse, areal, boligtype, byggeår til skattemyndighetene. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Eier

Verket Moss AS, c/o Höegh Eiendom AS
Org.nr: 887 621 632.

Tilvalg.

Det vil det bli gitt mulighet for å gjøre enkelte individuelle tilpasninger. Selger og entreprenør vil i god tid før innredningsarbeidene starter utarbeide en tilvalgs brosjyre eventuelt en web-basert tilvalgsløsning hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Bestillinger etter denne tilvalgslisten avtales med tilvalgsansvarlig. Det vil her, for et tillegg i prisen, bli muligheter for å velge blant utvalgte løsninger for parkett, kjøkkenfronter/benker, hvitevarer, fliser og veggfarger.

Det er i utgangspunktet ikke anledning til å flytte på vegger, vinduer, elektriske installasjoner eller avløp og vanntilførsel. Ved kjøp av leilighet i tidlig fase vil det likevel kunne være muligheter for å fjerne/sette opp vegger mellom oppholdsrom som stue/soverom.

Fremdrift / forbehold

Støperiet er det første boligprosjektet som blir bygget på Verket og vil bestå av ca. 166 leiligheter i ulike størrelser og prisklasser. Salgstrinn 3 består av 54 leiligheter.

Leilighetene planlegges ferdigstilt fra 2./3. kvartal 2019, nærmere angivelse vil bli gitt så snart som mulig.