Boliger for salg – Kjøpe bolig i Moss og omegn

Fuglevik - Eneboligtomt med sjøutsikt, meget kort vei til strand.

Slide image
Bygg din drømmebolig rett ved vannkanten
Slide image
Eiet tomt 878m²
Slide image
Tomten ligger i det idylliske området like ved Fuglevik Båthavn.
Slide image
Utnyttelsesgrad på 25 %
Slide image
Utnyttelsesgrad på 25 %
Slide image
Fuglevik Båthavn ligger rett over gaten
Slide image
Sandstrand ett minutt unna
Fugleviklunden 14, 1570 Dilling
Vis kart
Prisantydning
3 900 000,- + omkostninger
Boligtype
Tomter
Visning
Ta kontakt for å avtale visning

Christian Müller

Eiendomsmegler MNEF
Telefon
Mobil
E-post
Innhold og standard
Beliggenhet
Oppdrag
Pris og omkostninger
Annet

Vei/Vann/Avløp

Offentlig vei, vann og avløp til tomtegrense.

Tomt

Tomten er relativt flat og med gode sol og lysforhold.

Beliggenhet

Tomten ligger i det idylliske området like ved Fuglevik Båthavn. Det er flotte badestrender og nakne svaberg i umiddelbar nærhet. Herfra er det vid utsikt mot vest hvor flotte solnedganger kan nytes.

Unike herregårdslandskap og vakre kyst innbyr til utallige turmuligheter til lands og til vanns! Blomsterstien og Kyststien er begge merket, og kan følges i mangfoldige kilometer. Kyststien følger kysten fra grensen til Råde, ut rundt Larkollen og inn til Moss. Her er også et eget nett av stier som kalles Blomsterstien. Dette er turstier som går lengre inn i kulturlandskapet, og som er merket med blomsterskilt. Blomsterstien og Kyststien utgjør tilsammen over 60km i flott natur.

En av Norges flotteste golfbaner, Evje Golfpark, ligger en kort kjøretur (ca. 4 km) unna. Her er det også fantastiske områder for tur og rekreasjon langs Evjesund og Kajalunden, et av områdets mange naturreservat.

Det er et mangfoldig tilbud av fritidsaktiviteter for voksne og barn i nærområdet. Innen 10-15 minutters kjøreavstand kan du finne et rikt utvalg av butikker og servicetilbud som handelsområdet i Varnaveien med Rygge storsenter, Mosseporten senter og Moss sentrum.

Det er også enkel adkomst til E6 som gjør at du på 45 minutter med bil i hver sin retning når Oslo eller Sverige.

Eiendom

Fugleviklunden 14, 1570 Dilling
Gnr. 187 bnr. 407 i Moss kommune

Veibeskrivelse

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Meglergaarden. Velkommen til visning!

Oppdragsnummer

20-20-0394

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: Christian Müller, Email: muller@meglergaarden.no, SMS: 97 96 09 47 til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er inntatt på side 2 i budskjema.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet 14.09.20 og utformet i hht Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Regulering

Reguleringsbestemmelser for Fuglevikjordet. Vedtaksdato 04.03.10
Tillat bebygd areal skal ikke overstige BYA = 25 %.
Parkering på terreng / frittstående garasje skal medregnes med 2 biloppstillinger pr. boenhet. Det skal beregnes 18 m2 pr biloppstillingsplass.
Maksimal mønehøyde tillates inntil 6,5 m. Byggningen skal ha saltak med vinkel minimum 22 grader. For ytterligere opplysninger, se vedlagt reguleringsbestemmelser

Overtagelse

Ca. 1 mnd etter budaksept.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Lov om hvitvasking.

Eiendommen selges som den er

Eiendommen selges i den stand som ved besiktigelsen (AS IS), jfr. Avhendingslovens § 3-9. Bestemmelsen medfører at selgers ansvar reduseres. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye før bud inngis - gjerne med bistand av fagmann

Utgifter på eiendommen

Kommunale avgifter: Kr. 2.360,- pr. år. Kun eiendomskatt på ubebygget tomt.

Oppgjør

Det forutsettes at kjøper fremlegger bekreftelse på finansiering av kjøpet umiddelbart etter aksept av bud! Kjøpesummen med tillegg av alle omkostninger betales til meglers klientkonto dagen før overtagelse av eiendommen skal skje. Det gjøres oppmerksom på at megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer en plikt til å melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven, og dekker fullverdig advokathjelp ved kjøp av ferdig oppført bolig, advokathjelp hele veien til rettskraftig dom om nødvendig, og omfatter også fagkyndigkostnader etter avtale. Forsikringen har kr. 4.000,- i egenandel. Forsikringen må tegnes senest på kontraktsmøtet. Meglergaarden AS mottar hhv kr. 2.100,-/kr. 3.100,- i kostnadsgodtgjørelse for formidling av hhv vanlig/Plussforsikringen.