Boliger for salg – Kjøpe bolig i Moss og omegn

Solgt

Augerød 4- Solrik eneboligtomt i svært barnevennlige omgivelser.

Slide image
Slide image
Tomten sett fra vest.
Slide image
Tomten sett fra vest.
Slide image
Tomten sett fra vest.
Slide image
Mot øst grenser tomten til lekeplass.
Martines vei 12, 1591 Sperrebotn
Vis kart
Prisantydning
1 150 000,- + omkostninger
Boligtype
Tomter

Christian Müller

Eiendomsmegler MNEF
Telefon
Mobil
E-post
Innhold og standard
Beliggenhet
Oppdrag
Pris og omkostninger
Annet

Boligtype og byggeår

Boligtomt Selveier

Vei/Vann/Avløp

Vei vann og avløp er klart i tomtegrense. Tilknytningsavgift for avløp til Våler kommune og vann til Våler vannverk påfaller kjøper.

Tomt

Flat, solrik tomt som grenser til lekeplass mot øst. Tomten selges som råtomt.
Eventuelle tilførte grunnarbeider vil komme på byggekontrakten. Byggeklausul til Mesterbygg Moss AS.

Beliggenhet

Tomten ligger i et rolig og meget barnevennlig boligområde på Augerød, på kommunegrensen mellom Moss og Våler.

For barna er skoleveien kort og enkel på gangvei som går direkte fra nabolaget gjennom skogen og frem til Våk skole med 1. til 7. trinn - gode kilometeren unna. Like ved skolen ligger også nærbutikken SPAR Sperrebotn.

Til Mosseporten kjøpesenter kjører du på 5 minutter, der et godt utvalg forretninger er samlet under ett tak. Samme sted er også av- og påkjøring til E6, og til Oslo kjører du på 45 minutter.

Augerød ligger i naturskjønne omgivelser med umiddelbar tilgang til flotte turområder i skog og mark. Området har nærhet til Sperrebotn med gode bade- og fiskemuligheter. Det er også kort vei til Vansjø som innbyr til båtliv, padling av kano og kajakk, samt fiske både sommer og vinter. I Mossemarka er det mulighet for et aktivt friluftsliv med merkede turløyper/stier og lysløype. For mer fartsfylte opplevelser er Middagsåsen slalåmbakke et godt alternativ, omtrent 5 minutter unna med bil.

Eiendom

Martines vei 12, 1591 Sperrebotn
Gnr. 23 bnr. 159 i Våler (Viken) kommune

Veibeskrivelse

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Meglergaarden. Velkommen til visning!

Oppdragsnummer

20-20-0388

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: Christian Müller, Email: muller@meglergaarden.no, SMS: 97 96 09 47 eller per fax til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er inntatt på side 2 i budskjema.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet 09.09.2020 og utformet i hht Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Regulering

Kommuneplan: Våler 2011-2023 Formål: Boligbebyggelse Vedtatt 30.06.2011.
Reguleringsplan: Augerød 4 Formål: Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse.

I henhold til reguleringsplan er utnyttelsesgrad 30 % BYA.
Største tillatte mønehøyde er 9,0 meter. For takkonstruksjoner uten møne skal gesimshøyde ikke overstige 7,0 meter.
Høyder beregnes ut fra ferdig planert terreng rundt bygget.
Garasje/carport/bod inntil 50 kvm BYA eller BRA.

For ytterlige opplysninger henvises det til gjeldende reguleringsplan.

Overtagelse

Ca. 1. mnd. etter budaksept.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Lov om hvitvasking.

Eiendommen selges som den er

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse jfr. avhendingslovens § 3-9. Dette innebærer bl.a. at det kun kan påberopes mangel der dette følger av § 3-7 eller 3-8:" kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har innvirket på avtalen at slik opplysning ikke ble gitt." Det kan også foreligge mangel hvis eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig. Kjøper kan ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kap 3 enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jf. avhendingsloven § 3 -9, jfr § 1-2 (2).

Oppgjør

Det forutsettes at kjøper fremlegger bekreftelse på finansiering av kjøpet umiddelbart etter aksept av bud! Kjøpesummen med tillegg av alle omkostninger betales til meglers klientkonto dagen før overtagelse av eiendommen skal skje. Det gjøres oppmerksom på at megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer en plikt til å melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven, og dekker fullverdig advokathjelp ved kjøp av ferdig oppført bolig, advokathjelp hele veien til rettskraftig dom om nødvendig, og omfatter også fagkyndigkostnader etter avtale. Forsikringen har kr. 4.000,- i egenandel. Forsikringen må tegnes senest på kontraktsmøtet. Meglergaarden AS mottar hhv kr. 2.100,-/kr. 3.100,- i kostnadsgodtgjørelse for formidling av hhv vanlig/Plussforsikringen.