Boliger for salg – Kjøpe bolig i Moss og omegn

Solgt

Krapfoss / Moss - Eldre enebolig som er klar for oppgraderinger og påkostninger.

Slide image
Vålerveien 77 B formidles av Meglergaarden v/ Lena Johnsen
Slide image
Plantegning
Slide image
Velkommen inn!
Slide image
Romslig entre
Slide image
Hall
Slide image
2 stuer
Slide image
2 stuer
Slide image
2 stuer
Slide image
Store vindusflater
Slide image
Store vindusflater
Slide image
Store vindusflater
Slide image
Store vindusflater
Slide image
Kjøkken med plass til spisebord
Slide image
Kjøkken med plass til spisebord
Slide image
Stort hovedsoverom
Slide image
Stort hovedsoverom
Slide image
Soverom nr 2
Slide image
Romslig bad / vaskerom
Slide image
Utestue
Slide image
Utestue
Slide image
Parkering på egen tomt
Slide image
Parkering på egen tomt
Slide image
Parkering på egen tomt
Slide image
Velkommen til visning!
Vålerveien 77 B, 1597 Moss
Vis kart
Prisantydning
2 490 000,- + omkostninger
Eierform
Eier (Selveier)
Boligtype
Enebolig
Soverom
2
Primærrom
104 kvm
Bruksareal
124 kvm
Bruttoareal
136 kvm
Energimerke
G

Lena Johnsen

Eiendomsmegler MNEF
Telefon
Mobil
E-post
Innhold og standard
Beliggenhet
Oppdrag
Pris og omkostninger
Annet

Standard

Velkommen til Vålerveien 77 B!
Eldre enebolig på 1 flate med krypkjeller. Boligen har en fin planløsning og består av entre, 2 soverom, bad/vaskerom, kjøkken, 2 boder, stor stue, peisstue, utestue og garasje. Standarden er i hovedsak fra byggeår og det må påregnes oppgraderinger og påkostninger.
Boligen har et stort potensiale.

Innhold

Boligen inneholder:
Vindfang, gang, bad/vaskerom, 2 soverom, kjøkken, stue, peisestue, 2 boder og innglasset hagestue.
Krypkjeller.

Parkering

Parkering på egen grunn. Enkel garasje på 21 m2.

Byggemåte

Boligen er fundamentert til fjell og øvrige faste stabile masser. Grunnmur/ringmur av antatt plasstøpt betong. Synlig treull på innsiden av grunnmur. Etasjeskillere i tre. Over grunnmur/ringmur er det yttervegger i bindingsverk. Ukjent isolasjon. Saltakkonstruksjon tekket med takshingel.
Se vedlagte tilstandsrapport avholdt den 30.01.20 av Erik Pedersen i Norsk Boligtakst AS, for teknisk beskrivelse av eiendommen.

Boligtype og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1961
Primærrom: 104 kvm, Bruksareal: 124 kvm, Bruttoareal: 136 kvm

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Oppvarming

Elektrisk, samt peisovn i stuen.

Det er en parafinbrenner i stuen med parafintank i krypkjeller.
NB! Fra 01.01.2020 ble det forbud mot å fyre med parafin. Tanken må enten saneres eller fjernes.
Ytterligere informasjon kan innhentes hos Moss kommune.

Vei/Vann/Avløp

Offentlig vei, vann og avløp til eiendommen. Privat stikkledning frem til offentlig nett.

Tomt

Opparbeidet selveiet tomt på 595,1 m2. Gruset innkjøring, noe naturtomt og ellers bruksplen og hekk.
Naboeiendommen i Vålerveien 77A har adkomst over eiendommen.

Beliggenhet

Eneboligen ligger i et barnevennlig område på Krapfoss i Moss kommune. Fra boligen er det gangavstand til Krapfoss barneskole, Verket ungdomsskole, og begge de videregående skolene i Moss. Det ligger flere barnehager i nærområdet. Kollektivtilbudet på Krapfoss består av buss. Fra boligen kommer man raskt ut på E6. For de som pendler med tog er det stasjon i sentrum med gode togforbindelse til Oslo. Dagligvarehandelen kan gjøres på blant annet Spar og Bunnpris i nærheten. Ønsker du ytterligere servicetilbud, er det kort vei til Mosseporten kjøpesenter og Moss sentrum med gågate og Amfi kjøpesenter.

Eiendom

Vålerveien 77 B
Gnr. 3 bnr. 1701 i Moss kommune

Veibeskrivelse

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Meglergaarden. Velkommen til visning!

Oppdragsnummer

20-20-0065

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: Lena Johnsen, Email: lena@meglergaarden.no, SMS: 97 73 06 30 eller per fax til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er inntatt på side 2 i budskjema.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet 06.02.20 og utformet i hht Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Regulering

ID 138
Navn: Krapfoss. Området mellom Vålervegen, Aksel Olsensveg og Svingen.
Plantype: Eldre reguleringsplan.
Status: Endelig vedtatt arealplan.
Ikrafttredelse: 19.03.1981.
Formål: Boliger.

Servitutter

1978/8432-1/87 Best. om vann/kloakkledn. 30.10.1978
2002/1827-1/87 Erklæring/avtale 28.02.2002
Bestemmelse om vann/kloakkledning

Rettigheter på andre eiendommer:
1978/8434-1/87 Best. om vann/kloakkledn. 30.10.1978
1980/3366-1/87 Bestemmelse om bebyggelse 05.05.1980

Forsikring

Eiendommen er fullverdiforsikret.

Utleie

Eiendommen kan utleies.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger hverken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen.
Boligen er oppført på et tidspunkt før det var krav til ferdigattest (før 1965).

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Lov om hvitvasking.

Løsøre og tilbehør

Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforenings Eiendomsmeglingsgruppe, av 1. januar 2020 legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med boligen ved salg.

Eiendommen selges som den er

Eiendommen selges i den stand som ved besiktigelsen (AS IS), jfr. Avhendingslovens § 3-9. Bestemmelsen medfører at selgers ansvar reduseres. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye før bud inngis - gjerne med bistand av fagmann

Utgifter på eiendommen

Kommunale avgifter: Kr. 17 526,- pr. år.
De kommunale avgiftene inkluderer; Eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr, samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det vil forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Oppgjør

Det forutsettes at kjøper fremlegger bekreftelse på finansiering av kjøpet umiddelbart etter aksept av bud! Kjøpesummen med tillegg av alle omkostninger betales til meglers klientkonto dagen før overtagelse av eiendommen skal skje. Det gjøres oppmerksom på at megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer en plikt til å melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 779 335 per 31.12.18
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2 805 604 per 31.12.18

Takst

Utført av: Erik Pedersen
Takstdato: 30.01.20

Areal

Primærrom: 104 kvm, Bruksareal: 124 kvm, Bruttoareal: 136 kvm

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven, begrenset oppad til kr. 10.000.000,-.
I denne forbindelsen har selger utarbeidet en egenerklæring. Interessent er forpliktet til å lese denne før bindene avtale om kjøp inngås.
Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger mellom partene, maksimalt 12 mnd. før overtakelse.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven, og dekker fullverdig advokathjelp ved kjøp av ferdig oppført bolig, advokathjelp hele veien til rettskraftig dom om nødvendig, og omfatter også fagkyndigkostnader etter avtale. Forsikringen har kr. 4.000,- i egenandel. Forsikringen må tegnes senest på kontraktsmøtet. Meglergaarden AS mottar hhv kr. 2.100,-/kr. 3.100,- i kostnadsgodtgjørelse for formidling av hhv vanlig/Plussforsikringen.