Boliger for salg – Kjøpe bolig i Moss og omegn

Flott, solrik eneboligtomt på Augerød 3 - beliggende i en blindvei!

Slide image
Velkommen til Fredriks vei 13!
Slide image
Tomt beliggende i en blindvei
Slide image
Meget attraktivt og barnevennlig boligområde
Slide image
Meget attraktivt og barnevennlig boligområde
Slide image
Ca 5 minutter med bil til E6 og Mosseporten Senter
Slide image
Ca 5 minutter med bil til E6 og Mosseporten Senter
Slide image
Ca 5 minutter med bil til E6 og Mosseporten Senter
Slide image
Ubebygd tomt klar for oppføring av ny bolig
Slide image
Ubebygd tomt klar for oppføring av ny bolig
Slide image
Ta kontakt for visning!
Fredriks vei 13, 1591 Sperrebotn
Vis kart
Prisantydning
1 000 000,- + omkostninger
Boligtype
Tomter
Visning
Ta kontakt for å avtale visning

Vilde Svarstad Johnsen

Telefon
Mobil
E-post
Innhold og standard
Beliggenhet
Oppdrag
Pris og omkostninger
Annet

Parkering

For boliger over 75 kvm skal det avsettes 2 biloppstillingsplasser à 18 kvm i henhold til gjeldende reguleringsplan.

Boligtype og byggeår

Boligtomt Selveier

Vei/Vann/Avløp

Offentlig vei og avløp til tomten. Privat vann fra Våler vannverk til tomten.
Avgifter for tilknytning til avløp, Våler kommune og vann til Våler vannverk betales av kjøper.

Tomt

Tomten er på 685 kvm og ligger nest innerst i blindvei med gode sol- og lysforhold og utsyn mot syd og vest.
Tomtene er byggeklare med vei, vann og avløp til tomtegrense.
Utnyttelsesgrad på tomten er 30% BYA (bebygd areal).
Kjøper du tomt på Augerød kan du bygge akkurat hva du ønsker (innenfor reg. best.), enten det er et arkitekttegnet drømmehus eller et av kataloghusene fra Mesterhus. Den eneste betingelsen er du benytter Mesterbygg Moss AS til å sette opp huset.

Mesterbygg Moss er din garanti for en konkurransedyktig pris og trygg leveranse.

Beliggenhet

Det er rart med det; livet på landet synes å foregå i et roligere tempo. Setter du pris på de rolige, nedstressende stundene, skjønner du verdien av dette- det er rett og slett noe eget å bo tett på naturen! Selv om skog og mark er det som ligger nærmest boligene på Augerød, betyr ikke dette at du bor usentralt. Tvert imot! Skole og nærbutikk finner du faktisk i gangavstand via egen gang- og sykkelsti. For familier med små barn kan det være en stor fordel med barnehage på området.
Kun 5 minutters kjøring fra Mosseporten senter ligger Augerød hvor det de siste årene er blitt bygget i overkant av 150 boliger. Moss sentrum, Moss stasjon ligger kun 10 minutters kjøring unna . Forøvrig kun 5 minutters kjøring til Middagsåsen alpinsenter, et meget populært skisenter blant barna i vintersesongen. Augerød ligger rett ved skogen, og her er flotte turmuligheter, samt flere vann med fine bademuligheter. Kort vei til naturskjønne Vansjø som byr på en rekke aktiviteter både på sommer og vinterstid. Sommertid kan den by på fine opplevelser med båt, kano eller kajakk. Vinterstid er vannet vanligvis dekket med is og snø og kan by på skøyter eller skiturer.

Eiendom

Fredriks vei 13
Gnr.23 Bnr.87 i Våler kommune

Veibeskrivelse

Fra Moss/E6 følger man veien mot Våler. Etter Rødsbroen tar man til venstre mot Elvestad. Etter ca. 500 meter ligger Augerød på høyre side. (2. avkjøring etter krysset). Ta første til venstre etter avkjøringen og følg veien, Augerødlia, 250 meter. Ta inn Fredriks vei til venstre. Etter 150 meter ta til venstre og deretter til høyre. Tomten ligger på høyre side.

Oppdragsnummer

20-19-0255

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: Vilde Svarstad Johnsen, Email: johnsen@meglergaarden.no, SMS: 99 12 60 50 eller per fax til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er inntatt på side 2 i budskjema.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet 02.09.2019 og utformet i hht Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Regulering

I henhold til reguleringsbestemmelser for Augerød 3.
Største mønehøyde 9 meter, BYA 30 %.
For boliger over 75 kvm skal det avsettes 2 biloppstillingsplasser à 18 kvm.

Servitutter

Byggeklausul til Mesterbygg Moss AS, org.nr. 991 603 026 Klausulen gjelder også ved et event. videresalg og fremtidige eiere av tomten.

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Lov om hvitvasking.

Eiendommen selges som den er

Eiendommen selges i den stand som ved besiktigelsen (AS IS), jfr. Avhendingslovens § 3-9. Bestemmelsen medfører at selgers ansvar reduseres. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye før bud inngis - gjerne med bistand av fagmann

Oppgjør

Det forutsettes at kjøper fremlegger bekreftelse på finansiering av kjøpet umiddelbart etter aksept av bud! Kjøpesummen med tillegg av alle omkostninger betales til meglers klientkonto dagen før overtagelse av eiendommen skal skje. Det gjøres oppmerksom på at megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer en plikt til å melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.

Ligningsverdi

Ligningsverdi: kr 460 000 per 31.12.17

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven, og dekker all advokatbistand, skadetakster, og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen må tegnes senest på kontraktsmøtet.