Boliger for salg – Kjøpe bolig i Moss og omegn

Bellevue / Jeløy- Tomt med gode sol- og lysforhold. Kort vei til skog og mark.

Slide image
Meglergaarden presenterer Orkerødgata 44 / Lena Johnsen
Slide image
Meglergaarden presenterer Orkerødgata 44 / Lena Johnsen
Slide image
Tomten ligger høyt i terrenget
Slide image
Tomten ligger høyt i terrenget
Slide image
Gode sol- og lysforhold
Slide image
Gode sol- og lysforhold
Slide image
Tomten er på 612 m2.
Slide image
Bygg din boligdrøm
Orkerødgata 44, 1511 Moss
Vis kart
Prisantydning
1 790 000,- + omkostninger
Boligtype
Tomter
Visning
Ta kontakt for å avtale visning

Lena Johnsen

Eiendomsmegler MNEF
Telefon
Mobil
E-post

Tommy Skovly

Eiendomsmegler MNEF
Telefon
Mobil
E-post
Innhold og standard
Beliggenhet
Oppdrag
Pris og omkostninger
Annet

Standard

Tomter på Jeløy er av det sjeldene, så benytt muligheten til å få bygd deg din drømmebolig i naturskjønne omgivelser, adressen er Orkerødgata 44.
På 612 m2 kan du skape deg ditt helt eget, på en tomt som ligger høyt og luftig med gode sol- og lysforhold.
Tomten er skilt ut fra Østsynet 13 og ligger i et etablert og populært boligområde, med kort vei til "alt".

Parkering

Parkering må opparbeides på egen tomt.

Boligtype og byggeår

Boligtomt Selveier

Vei/Vann/Avløp

Offentlig vei.
Ikke tilknyttet vann og avløp.

Tomt

Selveiet tomt på 612 m2, som er skilt ut fra Østsynet 13. Utnyttelsesgrad maks 35 %.
Er en begrensning på byggehøyde, maks kotehøyde er 63,5.
Interessenter oppfordres til å undersøke tomten grundig før eventuell budgivning, gjerne sammen med sakkyndig.

Beliggenhet

I nærheten av Bellevue på Jeløy finner du Orkerødgata 44, en tomt som ligger høyt og fint i terrenget.

Jeløy kan by på et rikt mangfold til sine om lag 12 000 fastboende. Øya, som er knyttet til Moss med Kanalbroen, har mange populære badestrender, samt flotte tur- og rekreasjonsområder.

Følg for eksempel kyststien mot Alby og Galleri F-15, gjennom vakker edelskog, gå i fotsporene til Edvard Munch eller nyt atmosfæren langs Strandpromenaden og dens populære strender og yrende folkeliv.

Her har både Sjøbadet og Fiskestranden nylig blitt opprustet med flotte badeanlegg, lekeplasser og egen sandvolleybane.
Her finner man også to fritidsbåthavner, samt cafè og butikker.

I tillegg har Jeløy både slakter og fiskeforretning for de som er opptatt av god og kortreist mat, og langs kanalen ligger puber og restauranter.

Ellers kan nevnes Røed Gård med både eget sjokoladeri, cafè og gartneri. Her arrangeres også både små intimkonserter og større musikkopplevelser i verdensklasse.

Jeløy strekker seg i nord helt opp mot Son, og denne delen av øya byr på mang en "godbit" for tur- og naturelskere. Det er et vakkert landskap, og også et mye brukt område for både kajakkpadlere og kaitere.

Hva angår infrastruktur for øvrig, har Jeløy 3 barneskoler: Ramberg, Reier og Refnes, samt en snart feridstilt, flott ungdomsskole: Hoppern.

Man finner også mange fine og ulike barnehager å velge mellom på øya, den nærmeste barnehagen er praktisk talt et steinkast unna.

Nærområdet kan skilte med ny flott kunstgressbane der Jeløyens egen klubb Sprint Jeløy hører hjemme, og hvor det er stor aktivitet av små og store spillere hele året. Moss tennisklubb ligger i nærheten med stor tennishall og flotte ute- og innebaner.

For de mer shoppingglade, ligger Moss sentrum med Amfi, Mosseporten Senter og Rygge Storsenter, sam handelsområdet Høyden/ Varnaveien bare en liten kjøretur unna.

For pendlere er det verdt å vite at tog fra Moss til Oslo tar ca. 40 minutter. I bil bruker man effektivt 45 minutter så vel til hovedstaden, som til Sverige/ Svinesund. Og fergeforbindelse Moss - Horten tar deg til Vestfold på 30 minutter.

Eiendom

Orkerødgata 44
Gnr.1 Bnr.3869 i Moss kommune

Veibeskrivelse

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til tomten.

Oppdragsnummer

20-18-0032

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: Lena Johnsen, Email: lena@meglergaarden.no, SMS: 97 73 06 30 eller per fax til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er inntatt på side 2 i budskjema.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet 25.02.19 og utformet i hht Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Regulering

Id 61 / Id 5
Hoppern del av kvartalet Ole O. Lians gate - Orkerødgt / Bellevue og vestenforliggende strøk
Eldre reguleringsplan
Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 09.04.1969 / 15.09.1937
Regulert til boligformål og kjørevei.

Servitutter

Følgende er tinglyst på eiendommen:
2006/343-3/87 Best. om vann/kloakkledn. 10.01.2006
1982/3409-1/87 Best. om vann/kloakkledn. 19.05.1982
1970/808-2/87 Erklæring/avtale 10.02.1970

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Lov om hvitvasking.

Utgifter på eiendommen

Kommunale avgifter pr 2019. Tall er tatt ut fra Moss Kommune sine hjemmesider.

Eiendomsskatt: 3,95 promille av takstgrunnlaget.

Vannavgift:
Fastbeløp mindre vanninnlegg (per eiendom/vannmåler) kr. 525,-
Fastbeløp vanninnlegg større enn 63 mm - tom. 100 mm kr. 10 000,-
Fastbeløp vanninnlegg større enn 100 mm kr. 15 000,-
Målt forbruk pr m3 kr. 15,75,-
Tilknytningsavgift pr m2 bruksareal kr. 1,25,-

Avløpsavgift:
Fastbeløp avløp (per eiendom/vannmåler) kr. 613,-
Målt forbruk, pr m3 kr. 24,00,-
Tilknytningsavgift pr m2 bruksareal kr. 1,25,-

Husholdninsrenovasjon:
Restavfall 140 liter (standard) kr. 2 448,-
Papp/papir 240 liter (standars) kr. 295,-
Glass/metall 140 liter (standard) kr. 295,-

Feiieavgift:
Gebyr for boligtilsyn og feiing kr. 444,-

Eiendommen er p.t. ikke tilknyttet. Kom.avgifter vil tilkomme når eiendommen bebygges. Kommunale avgifter betales over 6 terminer pr. år.

Oppgjør

Det forutsettes at kjøper fremlegger bekreftelse på finansiering av kjøpet umiddelbart etter aksept av bud! Kjøpesummen med tillegg av alle omkostninger betales til meglers klientkonto dagen før overtagelse av tomten skal skje. Det gjøres oppmerksom på at megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer en plikt til å melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.

Ligningsverdi

Ligningsverdi er pt. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistret bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca. 30 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 70 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse.